Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2021 - wybór Instytucji Finansowej świadczącej usługi zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (zwanych dalej PPK) dla pracowników Szkoły Podstawowej w Górsku

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 - wybór Instytucji Finansowej świadczącej usługi zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (zwanych dalej PPK) dla pracowników Szkoły Podstawowej w Górsku


 

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 - formularz ofertowy


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2019 z dnia 6 sierpnia 2019r. (dotyczy zamówienia peletu)


Zapytanie ofertowe nr 1/2019 z dnia 6 sierpnia 2019r. (dotyczy zamówienia peletu)