Konkurs polonistyczny

Regulamin konkursu z języka polskiego


1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII, VIII i III gimnazjum.
2. Konkurs jest indywidualny, dotyczy wiedzy z języka polskiego, kulturoznawstwa, filozofii.
3. Co miesiąc zostanie ogłoszony na gazetce i na stronie szkoły (www.zsgorsk.pl) zestaw pytań, na które należy udzielić samodzielnie pisemnych odpowiedzi. Można korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, jednak odpowiedzi muszą być indywidualnie opracowane przez uczestnika konkursu. Jakiekolwiek próby niesamodzielnej pracy spowodują wykluczenie uczestnika z konkursu.
4. Rozwiązania, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, należy składać w ustalonym terminie u nauczycielki j. polskiego, do sali nr 16.
5. Za poprawne rozwiązanie każdego zestawu zadań będzie można uzyskać 15 punktów.
6. Konkurs będzie trwał 8 miesięcy - od października do maja.
7. W czerwcu odbędzie się etap finałowy, podczas którego uczniowie rozwiążą test sprawdzający zdobyte podczas konkursu wiadomości.
8. Za udział w konkursie uczestnik otrzymuje punkty z zachowania zgodnie  ze szkolnym regulaminem. Uczestnik może także uzyskać ocenę końcoworoczną o stopień wyższą.
9. Na najlepszych uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


Pytania na maj


Termin składania prac: 30 maja 2019r.

1. Podaj tytuł książki, w której po raz pierwszy spisano zasady polskiej ortografii.

2. Która z samogłosek i która spółgłoska występują najczęściej w polskich tekstach?

3. Kto i w jakich okolicznościach wypowiedział słowa: „ O, jestem błaznem losu!”? Skąd pochodzi cytat?

4. Przez jaką największą ilość przypadków odmienia się rzeczowniki w różnych językach? Podaj przykłady.

5. Opowiedz o Panu Cogito.

Do wakacji jeszcze:Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player