Konkurs polonistyczny

Regulamin konkursu z języka polskiego


Regulamin konkursu z języka polskiego

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII.
2. Konkurs jest indywidualny, dotyczy wiedzy z języka polskiego, kulturoznawstwa, filozofii.
3. Co miesiąc zostanie ogłoszony na stronie szkoły (www.zsgorsk.pl) zestaw pytań, na które należy udzielić samodzielnie pisemnych odpowiedzi.    Można korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, jednak odpowiedzi muszą być indywidualnie opracowane przez uczestnika konkursu. Jakiekolwiek próby niesamodzielnej pracy spowodują wykluczenie uczestnika z konkursu.
4. Rozwiązania, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, należy składać w ustalonym terminie u organizatora.
5. Za poprawne rozwiązanie każdego zestawu zadań będzie można uzyskać 15 punktów.
6. Konkurs będzie trwał 8 miesięcy - od października do maja.
7. W czerwcu odbędzie się etap finałowy, podczas którego uczniowie rozwiążą test sprawdzający zdobyte podczas konkursu wiadomości.
8. Za udział w konkursie uczestnik otrzymuje punkty z zachowania zgodnie  ze szkolnym regulaminem. Uczestnik może także uzyskać ocenę końcoworoczną o stopień wyższą.
9. Na najlepszych uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU!

 K.Strzałkowska-Aranin


Pytania na październik


Termin składania prac: 30 października 2020r.

1. Wyjaśnij, czym różnią się czasowniki słuchać i słyszeć?

2. Dzień Nauczyciela czy Dzień nauczyciela? Uzasadnij pisownię wyrazów wielką literą.

3. Jak nazywa się i skąd się wywodzi nauka o przysłowiach? Podaj przykłady.

4. Wyjaśnij i omów pojęcie trzech liczb gramatycznych w języku polskim.

5. Czy człowieka słuszniej i dokładniej można by nazwać homo loquens niż homo sapiens? Odpowiedź uzasadnij.

 

.

Do wakacji jeszcze:Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player