Zmiany planu w dniu 14 października 2022r.


Przywozy: 6:40, 7:05, 7:30
8:00 - 8:45 akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej (strój galowy, uczestniczą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły).

8:55 - 9:40
a) Ślubowanie klas pierwszych obecni rodzice/opiekunowie uczniów klas 1 oraz klasy 2-3.
b) oddziały przedszkolne, klasy 4-8: zajęcia opiekuńcze z wychowawcą/nauczycielem zgodnie z przydziałem sal.

9:50 - 10:35:

a) Pasowanie na przedszkolaka obecne dzieci z oddziałów przedszkolnych z rodzicami/opiekunami;
b) klasy 1 - 8: zajęcia opiekuńcze z wychowawcą/nauczycielem zgodnie z przydziałem sal.


Odwozy: 10:50, 11:30 pozostałe kursy zostają odwołane.


Świetlica szkolna czynna w godz. 6:30 13:00.


 

otwórz e-Dziennik

Aktualizacja: 2022-10-13 godz. 19.30