Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Witomska
Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców  Milena Bujałkowska
Skarbnik Rady Rodziców Karolina Taper
Sekretarz Rady Rodziców Monika Popławska
Konto Rady Rodziców: 83 9511 0000 2005 0027 1439 0001

 

Rok szkolny 2020/2021


W związku z zaistniałą sytuacją w tym roku związaną z pandemią koronawirusa Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku zwraca się do wszystkich rodziców z gorącą prośbą o wpłatę rocznej składki, która wynosi 20 zł. W przypadku uczęszczania do szkoły więcej niż jednego dziecka składka wynosi 10 zł rocznie na jedno dziecko. Pieniądze w dużej mierze zostaną przeznaczone na walkę z pandemią w naszej szkole (np. zakup środków dezynfekujących). Pamiętajmy - CHODZI O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH DZIECI.