Godziny dla Ziemi zajęcia ekologiczne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki

 

Przedsięwzięcie dofinansowane przez:

Umowa dotacji nr DT19019/EE-pr

„Godziny dla Ziemi” to zajęcia ekologiczne, które zaproponowaliśmy naszym uczniom. Poszerzają one realizowaną w naszej szkole od lat tematykę przyrodniczą i ekologiczną o aspekty związane z ochroną środowiska. Podczas spotkań uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności, które pozwoliły im zrozumieć procesy zachodzące w powietrzu, wodzie, glebie i siedliskach przyrodniczych. Poświęciliśmy również czas na tematykę związaną z gospodarowaniem odpadami, pokazaliśmy dzieciom lokalny PSZOK. Chcemy, aby uczniowie dostrzegali zmiany w środowisku wprowadzane przez człowieka, aby rozumieli konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody i ideę zrównoważonego rozwoju. Bardzo ważne jest, aby młode pokolenie wchodziło w życie w pełni świadome procesów zachodzących w środowisku. Zajęcia były uzupełnieniem lekcji szkolnych, przygotowane dla dzieci 8-10-letnich oraz młodzieży w wieku 12-15 lat. Przeprowadziliśmy je w trzech turach w każdej grupie wiekowej. Jesteśmy przekonani, że czas poświęcony na edukację ekologiczną, czas dla ochrony Ziemi – „Godziny dla Ziemi”, nie był czasem straconym.

Zobacz zdjęcia z zajęć