Świetlica zaprasza

Jutro (wtorek) zapraszamy do świetlicy na zabawę z papierem. Poznamy działanie małej maszyny tłocząco-wykraczającej, dzięki której ozdobimy powstałe kartki.Szanowni Państwo,
Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

w związku z bardzo niską frekwencją uczniów podczas dowozów kursem o godz. 11.00 (wyjazd ze szkoły) zostaje on odwołany od dnia 11. października 2021r.

Z poważaniem,
Dawid Basak.Uczniowie klasy 8c powtarzają ortografię i interpunkcję biorąc udziała w XVII Edycji Programu Instaling dla Szkół

Korekta planu lekcji od 4 października - otwórzZbiórka artykułów i przyborów szkolnych "W klasie bez wykluczeń"

Droga Społeczności Szkolna!
Fundacja Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom organizuje zbiórkę artykułów i przyborów szkolnych dla osób uczących się, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Więcej informacji znajdziecie klikając w link do wydarzenia:
https://fb.me/e/e3a0wSkMy

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w akcję! Wszelkie artykuły i przybory możecie przynosić do świetlicy do 8 października!
Obiady i herbata w październiku


Miło nam poinformować, że nasza szkoła bierze udział w programie "Filtrujemy dla Bałtyku". Co roku do naszego morza trafiają setki ton plastiku, a ten problem znacząco odbija się na jego mieszkańcach. Program zapozna nas ze zwierzętami zamieszkującymi Bałtyk oraz wskaże znaczące działania, które mogą przeciwdziałać zanieczyszczeniom. Więcej słów o tej akcji przeczytacie tutaj  www.filtrujemydlabaltyku.pl


W dniu 20.09.2021r. oddział przedszkolny 0c świętował Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W tym dniu wykonaliśmy wspólnie kolorowe gniotki. Dzieci otrzymały kolorowe korony i balony. To był dzień pełen atrakcji i radosnych uśmiechów.

Zobacz zdjęcia


Zobacz prezentacjęSzanowni Państwo,
Rodzice oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej w Górsku i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku

w związku z wczorajszym popołudniowym zgłoszeniem do Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz przyjazdem na sygnale Panów policjantów na podstawie zgłoszenia osoby, która nie mogła przejść z wózkiem w Górsku, po chodniku, wzdłuż ulicy Szkolnej, ok. godz. 17.00, podczas zebrań z rodzicami, działalności Szkoły Podstawowej w Górsku oraz Publicznej Szkoły Muzycznej w Górsku. Jako administrator budynku/terenu informuję, że Szkoła posiada możliwość parkowania dla pracowników, rodziców i gości wewnątrz terenu ogrodzonego siatką, tj. od strony sali gimnastycznej/harcówki (od ul. Harcerskiej), od strony głównego wejścia (od ul. Szkolnej), na dziedzińcu szkoły - inne miejsca do parkowania nie są wyznaczone. Według pouczenia zastosowanego przez Panów policjantów informuję, że w przypadku złamania przepisów dotyczących parkowania na chodniku, na kierowcę może zostać nałożony przez policję mandat w wysokości 100 złotych, a do jego konta dopisany zostanie 1 punkt karny.

Ponadto, zwracam uwagę na prawidłowość parkowania w wyznaczonych miejscach oraz proszę stosować się do zakazu parkowania na chodnikach wewnątrz ogrodzenia terenu Szkoły, jak i na zewnątrz, wzdłuż ulicy Szkolnej , a także na drogach ewakuacyjnych przypisanych do budynku. Częstokroć także jesteśmy wszyscy świadkami jak nieprawidłowo zaparkowany pojazd uniemożliwia wyjazd autobusu z lub po dzieci, co jednoznacznie utrudnia funkcjonowanie szkoły, w tym przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej.

Ze swojej strony mogę zapewnić, że dokonam rozmów z organem prowadzącym, tj. Gminą Zławieś Wielka, w tym rozmów z Panem Wójtem, Paniami Radnymi i Panem sołtysem wsi Górsk nad rozpoznaniem problemu.

Z poważaniem,
Dawid Basak,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górsku.


800 800 605 - ruszyła całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów „Pomagamy” - więcej informacji


Obiady we wrześniu - szczegóły
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

W dniu 1 września 2021r. o godz. 10.00 uczniowie klas 5-8 spotkali się na sali gimnastycznej by przywitać uroczyście rok szkolny 2021/2022. Spotkanie to poprzedzone było uczestnictwem chętnych uczniów i ich rodziców oraz pracowników we Mszy Św. w Kaplicy pw. Matki Bożej Królowej Aniołów przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku. O godz. 8.00 dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 1-4 spotkali się w budynku szkoły z wychowawcami klas.

Był to jednak dzień szczególny nie tylko z powodu rozpoczęcia roku szkolnego, ale także z powodu otwarcia nowo powstałej Harcówki na terenie szkoły.

Dyrektor Szkoły - Pan Dawid Basak przywitał zgromadzonych gości, pracowników i najważniejszych w tym dniu - uczniów - stacjonarnie w budynku szkoły!!! Cieszymy się bardzo, że w uroczystości udział wzięli: Gospodarz naszej Gmina Zławieś Wielka - Pan Jan Surdyka, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pan Piotr Całbecki wraz z delegacją z zaprzyjaźnionego regionu Fife w Szkocji, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty - Pani Maria Mazurkiewicz, Wicestarosta Toruński - Pan Michał Ramlau, Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Toruniu - Pani Irena Zielińska, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pan Marcin Swaczyna, Radny Powiat Toruński - Pan Andrzej Walczyński, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Zławieś Wielka – Pan Rafał Żelazek, Radni Gminy Zławieś Wielka – Pani Helena Przekwas, Pani Teresa Sztuczka, Zastępca Komendanta, skarbnik chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP – harcmistrz Beata Bardzińska, Zastępca Komendanta chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP – harcmistrz Nikodem Dolata, Przewodnicząca Rady Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP – harcmistrz Joanna Proszek, Komendant Hufca Toruń – podharcmistrz Adam Wiznerowicz, Skarbnik Hufca Toruń – harcmistrz Artur Majerowski, Kapelan Hufca Toruń – ks. Józef Nowakowski, Komendanci Pierwszego Szczepu Harcerskiego 1 Szczep Harcerski "Błękitna Jedynka" Górsk – Harcmistrzowie Krystyna Rębacz i Jerzy Rębacz, Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku - ks. Stanislaw Kus, Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku – ks. Sylwester Szwajca, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej – Pani Aldona Michalska, Prezes Firmy MAT BUD Materiały Budowlane i Przewodniczący Rady Fundacja Jacka Rutkowskiego - Pomagajmy Razem – Pan Jacek Rutkowski, Kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej Zławieś Wielka – Pan Krzysztof Kędzierski, Inspektor ds. budownictwa Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej – Pan Szymon Czajkowski

Drodzy uczniowie, rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny, cieszymy się, że bezpiecznie wróciliście ze swoich letnich wyjazdów i jesteście gotowi na nowe wyzwania. Mamy nadzieję, że wszyscy bardzo dobrze odpoczęliście w czasie wakacji, nabraliście sił i zapału do pracy, która nas wszystkich czeka.

Szczególnie serdecznie witaliśmy dziś 15 uczniów oddziałów przedszkolnego 3-4 latków, 50 uczniów oddziałów przedszkolnych 5-6 latków oraz 43 uczniów klas 1 szkoły podstawowej, którzy rozpoczęli dziś wspaniałą edukacyjną przygodę w naszej szkole.

Witaliśmy równie serdecznie 10 nowych uczniów, który przyszli do nas z innych szkół, życząc aby szybko poczuli się tutaj dobrze i bezpiecznie.

Do całej Szkoły Podstawowej w Górsku jest zapisanych 412 uczniów, którzy uczęszczają do 21 oddziałów. W szkole jest zatrudnionych 50 nauczycieli oraz 15 pracowników niepedagogicznych i 1 osoba będąca na stażu w zakresie pomocy administracyjnej.

Drodzy Uczniowie, życzymy Wam aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. Wierzymy, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dniem bezpiecznym, owocnym, przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości wykorzystacie jak najlepiej. Pracownikom szkoły życzymy zdrowia, wielu powodów do satysfakcji i jak najmniej problemów. A ponadto, spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wzajemnej wyrozumiałości. Rodzicom życzymy zadowolenia z dzieci i dobrej współpracy z ze szkołą.

Serdecznie dziękujemy za przekazane prezenty Panu Marszałkowi, Pani Wicekurator, Panu Wicestaroście oraz Harcerzom za przekazane dla społeczności szkoły na ręce Pana Dyrektora prezenty.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie naszej uroczystości swoją obecnością.

Zobacz zdjęcia z uroczystości 

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek


Gratulujemy Panu Piotrowi Napierskiemu, który dziś po dokonaniu analizy dorobku zawodowego i po przeprowadzonej rozmowie uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołanej przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

To była czysta formalność,...!!!

Pozdrawiam wakacyjnie,
Dawid Basak,
Dyrektor Szkoły.


Serdecznie gratulujemy Pani Ewelinie Witczak, zatrudnionej na stanowisku psychologa szkolnego w Szkole Podstawowej w Górsku, która w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskała w dniu 21.06.2021r. akceptację komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.


Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022