Dyrektor Szkoły: mgr Dawid Basak

Wicedyrektor: mgr Maria Woźniak

 

oddział przedszkolny

mgr Barbara Poprawska

mgr Dorota Odziomek

mgr Patrycja Bania-Skuza

mgr Katarzyna Zybert

edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Czułkowska

mgr Beata Szczepańska-Cugier

mgr Monika Zawadzka

mgr Marzenna Sobocińska-Lubińska

mgr Anna Zaradzka

mgr Beata Ślązkiewicz

język polski

mgr Aleksandra Staszewska

mgr Maria Laskowicz

mgr Krzysztofa Orczykowska-Wołowska

mgr Kamila Strzałkowska-Aranin

mgr Katarzyna Wiertlewska

język niemiecki

mgr Anna Napierska

język angielski

mgr Monika Glazik-Pozorska

mgr Justyna Końca

mgr Szymon Czarnecki

matematyka

mgr Maria Woźniak

mgr Dawid Basak

dr Barbara Łukasik

mgr Anna Wiśniewska

mgr Małgorzata Nowatkowska

historia

mgr Aleksandra Babiarz

mgr Andrzej Walczyński

wiedza o społeczeństwie

mgr Aleksandra Babiarz

mgr Andrzej Walczyński

przyroda

mgr Violetta Urbańska

biologia

mgr Izabela Rzeszutko

geografia

mgr Tomasz Tłuchowski

mgr Violetta Urbańska

fizyka

mgr Małgorzata Nowatkowska

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Joanna Brodzińska

chemia

dr inż. Anna Kosobucka

dr Barbara Łukasik

plastyka

mgr Małgorzata Bętkowska

muzyka

mgr Janusz Heyka

technika

mgr Krzysztofa Orczykowska-Wołowska

informatyka

mgr Tomasz Urbański

religia

ks. Andrei Karol

mgr Hanna Żuchelkowska

etyka

mgr Beata Ślązkiewicz

mgr Ewelina Witczak

wychowanie fizyczne

mgr Maciej Siudowski

mgr Adam Lubiński

mgr Tomasz Tłuchowski

mgr Agnieszka Wiligalska

zajęcia rewalidacyjne,

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

zajęcia dydaktyczno-wyrównacze

mgr Mariola Burdach

mgr Maria Laskowicz

mgr Aleksandra Babiarz

mgr Anna Napierska

mgr Kamilla Strzałkowska-Aranin

mgr Katarzyna Wiertlewska

mgr Małgorzata Czułkowska

mgr Beata Szczepańska-Cugier

mgr Marzenna Sobocińska-Lubińska

mgr Krzysztofa Orczykowska-Wołowska

mgr Anna Zaradzka

mgr Barbara Poprawska

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

mgr Aleksandra Babiarz

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Izabela Rzeszutko

mgr Katarzyna Wiertlewska

biblioteka

mgr Anna Górzyńska-Pazdyga

mgr Marzanna Bieńkowska

mgr Maciej Siudowski

pedagog

mgr Piotr Napierski

mgr Magdalena Patalon-Nogaj

logopeda

mgr Dorota Przyborowska-Sulich

psycholog mgr Ewelina Witczak

zajęcia świetlicowe

mgr Elżbieta Pawlikowska

mgr Joanna Brodzińska

mgr Janusz Heyka

mgr Patrycja Bania-Skuza

mgr Michał Bilicki

Nauczyciel wspomagający

mgr Barbara Dąbrowska

mgr Mariola Burdach

mgr Maria Laskowicz

Administrator dziennika elektronicznego

mgr Tomasz Urbański

Społeczny inspektor pracy

mgr Anna Zaradzka

Inspektor ds. BHP

Kamila Andrzejewska

Pomoc nauczyciela

Beata Dydowicz

Monika Dydowicz

Sekretarz

Beata Bania

Dowożąca, starsza sprzątaczka

Danuta Klempert

Danuta Chmielewska

Konserwator

Edmund Kwiatek

Starsza sprzątaczka

Justyna Juchcińska

Danuta Gadomska

Violeta Witkowska

Marzenna Walter

Mariola Paga

Opiekun kompleksu boisk

Maciej Siudowski

Szymon Bania

Starszy portier

Mirosława Stasińska

Administrator sieci komputerowej

Tomasz Urbański

Archiwista

Andrzej Walczyński