Dyrektor Szkoły: mgr Dawid Basak

Wicedyrektor: mgr Maria Woźniak

 

oddział przedszkolny

mgr Dorota Odziomek

mgr Patrycja Bania-Skuza

mgr Katarzyna Zybert

mgr Anita Blin

edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Czułkowska

mgr Beata Szczepańska-Cugier

mgr Monika Zawadzka

mgr Marzenna Sobocińska-Lubińska

mgr Joanna Chrzanowska

mgr Beata Ślązkiewicz

mgr Justyna Iskrzak

język polski

mgr Aleksandra Staszewska

mgr Krzysztofa Orczykowska-Wołowska

mgr Kamila Strzałkowska-Aranin

mgr Katarzyna Wiertlewska

mgr Maria Laskowicz

język niemiecki

mgr Anna Napierska

język angielski

mgr Monika Glazik-Pozorska

mgr Justyna Końca

mgr Szymon Czarnecki

matematyka

mgr Maria Woźniak

mgr Dawid Basak

dr Barbara Łukasik

mgr Anna Wiśniewska

mgr Małgorzata Nowatkowska

historia

mgr Aleksandra Babiarz

mgr Andrzej Walczyński

wiedza o społeczeństwie

mgr Aleksandra Babiarz

mgr Andrzej Walczyński

przyroda

mgr Violetta Urbańska

biologia

mgr Izabela Rzeszutko

geografia

mgr Violetta Urbańska

fizyka

mgr Małgorzata Nowatkowska

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Małgorzata Nowatkowska

chemia

dr inż. Anna Kosobucka

plastyka

mgr Janusz Heyka

mgr Krzysztofa Orczykowska-Wołowska

muzyka

mgr Janusz Heyka

mgr Szymon Czarnecki

technika

mgr Krzysztofa Orczykowska-Wołowska

informatyka

mgr Beata Szczepańska-Cugier

mgr Tomasz Urbański

religia

ks. Andrei Karol

dr Barbara Łukasik 

etyka

mgr Beata Ślązkiewicz

wychowanie fizyczne

mgr Maciej Siudowski

mgr Adam Lubiński

mgr Tomasz Tłuchowski

mgr Anna Zaradzka

zajęcia rewalidacyjne,

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

zajęcia dydaktyczno-wyrównacze

mgr Maria Laskowicz

mgr Anna Zaradzka

mgr Kamilla Strzałkowska-Aranin

mgr Katarzyna Wiertlewska

mgr Małgorzata Czułkowska

mgr Beata Szczepańska-Cugier

mgr Marzenna Sobocińska-Lubińska

mgr Barbara Dąbrowska

mgr Magdalena Patalon-Nogaj

mgr Marta Dąbrosz

mgr Monika Glazik-Pozorska

mgr Justyna Iskrzak

mgr Justyna Końca

dr. Barbara Łukasik

mgr Anna Napierska

mgr Małgorzata Nowatkowska

mgr Anna Wiśniewska

mgr Karolina Wiśniewska

mgr Katarzyna Zybert

mgr Dorota Przyborowska-Sulich

mgr Ewa Sakowska

mgr Aleksandra Staszewska

mgr Kamilla Strzałkowska-Aranin

mgr Violetta Urbańska

mgr Monika Zawadzka

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

mgr Aleksandra Babiarz

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Izabela Rzeszutko

biblioteka

mgr Marzanna Bieńkowska

pedagog

mgr Piotr Napierski

mgr Magdalena Patalon-Nogaj

pedagog specjalny mgr Aleksandra Babiarz

logopeda

mgr Dorota Przyborowska-Sulich

mgr Izabela Rzeszutko

mgr Katarzyna Wiertlewska

psycholog mgr Karolina Wiśniewska

zajęcia świetlicowe

mgr Elżbieta Pawlikowska

mgr Joanna Brodzińska

mgr Marzanna Bieńkowska

mgr Barbara Poprawska

mgr Anna Górzyńska-Pazdyga

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Barbara Dąbrowska

mgr Marta Dąbrosz

mgr Ewa Sakowska

mgr Maria Laskowicz

mgr Beata Suszczyk

Integracja sensoryczna

mgr Dorota Odziomek

mgr Katarzyna Zybert

Trening umiejętności społecznych mgr Dorota Odziomek
Doradztwo zawodowe mgr Kamilla Strzałkowska-Aranin

Administrator dziennika elektronicznego

mgr Tomasz Urbański

Społeczny inspektor pracy

Inspektor ds. BHP

Marzena Kuzera

Pomoc nauczyciela przedszkola

Justyna Walkowiak

Monika Dydowicz

Sylwia Żak

Pomoc nauczyciela Paulina Kwiatek

Sekretarz

Beata Bania

Pomoc administracyjna Renata Szkudlarek

Konserwator

Edmund Kwiatek

Szymon Bania

Sprzątaczka

Elżbieta Sowa

Danuta Gadomska

Violeta Witkowska

Marzenna Walter

Mariola Paga

Danuta Chmielewska

Anna Wiśniewska

Opiekun dzieci i młodzieży Beata Dydowicz

Opiekun kompleksu boisk

Maciej Siudowski

Starszy portier

Mirosława Stasińska

Danuta Klempert

Administrator sieci komputerowej

Tomasz Urbański

Archiwista

Andrzej Walczyński

Inspektor ochrony danych osobowych Tomasz Urbański