Projekt „EU-geniusz i szkoła tajemnic” skierowany jest również do uczniów gimnazjum, a nad jego realizacją czuwa Starostwo Powiatowe w Toruniu. W ramach zajęć ww. uczniowie biorą udział w wymienionych poniżej zajęciach, które prowadzi:

1. Zajęcia pozalekcyjne, rozwijające z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz ICT:

a)    matematyka – Dawid Basak, Maria Woźniak,

b)    biologia – Beata Hajka,

c)    informatyka – Tomasz Urbański,

d)    geografia – Tomasz Tłuchowski,

e)    język angielski – Justyna Końca-Pobutkiewicz,

2. Realizacja ścieżek edukacyjnych:

a)    kółko teatralne – Katarzyna Wiertlewska,

b)    z zakresu patriotyzmu lokalnego – Aleksandra Babiarz,

3. Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

a)    artterapia – Małgorzata Bętkowska,

b)    koło zainteresowań: astronomia – Dawid Basak,

c)    koło zainteresowań: matematyka – Dawid Basak,

d)    rewalidacja – Katarzyna Wiertlewska,

4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

a)    matematyka – Małgorzata Bętkowska,

b)    język polski – Kamilla Strzałkowska-Aranin,

c)    j. angielski – Monika Glazik-Pozorska.

 

Szkolny Koordynator Projektu

Dawid Basak

Zobacz zdjęcia z zajęć