swietliczaki przyslowia23

W roku szkolnym 2023/2024 świetlica szkolna będzie brała udział w projekcie edukacyjnym: Świetliczaki na tropie… przysłów”

Celem projektu jest:

  • wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i  posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;
  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
  • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
  • zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Projekt jest otwarty dla wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Zadania dotyczą  przysłów. Każde z nich rozpoczyna się wyjaśnieniem przysłowia.

Organizatorem projektu „Akademia Świetlicowa. Świetliczaki na tropie…przysłów” jest Wydawnictwo Sukurs, Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9A, lok. C1, reprezentowane przez redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w Szkole”.

Autorkami projektu są: Joanna Hoffmann i Paulina Cysak

Koordynatorzy w świetlicy szkolnej: Joanna Brodzińska i Elżbieta Pawlikowska.

Realizatorzy: wychowawcy świetlicy

swietliczaki na tropie 24 dyplom

 

Sprawozdanie z realizacji projektu

Świetliczki na tropie przysłów”

realizowanego w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

Zad. 1 Aksamity i atłasy nie dodają okrasy.

Zapoznanie dzieci z znaczeniem przysłowia. Poznanie różnych tkanin. Wykonanie pracy plastycznej z dostępnych materiałów - projekt ubrania. Zorganizowanie wystawy. Przybliżenie uczniom zasad kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach – piątkowe spotkania z savoir-vivre. Co tydzień inna zasada, przygotowanie plakatu na korytarzu ora z wyzwanie dla dzieci. Czytanie książek Grzegorza Kasdepke.

Zad. 2 Diabeł tkwi w szczegółach.

Wyjaśnienie dzieciom znaczenia przysłowia. Co to znaczy mieć sokole oko? - zabawy na spostrzegawczość. Co to znaczy, że najciemniej pod latarnią- burza mózgów. Matematyczny Escape room w świetlicy. Zabawa w zespołach. Była to lekcja otwarta.

Zad. 7 Po burzy zawsze wychodzi słońce.

Wyjaśnienie znaczenia przysłowia, analogia do uczuć. Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem tęczy, eksperyment z latarką szklanką wody i kartką, prace plastyczne. Zabawy edukacyjne w grupach z korami tęczy oraz chusta animacyjną. Obserwacja zjawiska refrakcji - załamanie światła we wodzie – łyżeczka w szklance z wodą.

Zad.  9 Co dwie głowy to nie jedna.

Wykonanie w parach plakatu na temat "Czego potrzebują rośliny do życia” założenie wiosennego ogródka na parapecie.

Zad. 12 Kłamstwo ma krótkie nogi.

Przedstawienie bajki "Pinokio” w teatrzyku kamishibai - wyjaśnienie przysłowia. Stworzenie kukiełek Pinokio na łyżkach drewnianych. Zorganizowanie dla świetliczków quizu wiedzy - prawda fałsz- koło fortuny.

Zad. 13 W zdrowym ciele zdrowy duch.

Jak być silnym i zdrowym – debata w świetlicy. Zdrowie na talerzu, przygotowanie wspólnego śniadania w formie bufetu szwedzkiego. Piramida zdrowego odżywiania - biegająca. Praca w grupach, układanie piramidy według wzoru na oddalonym stoliku. Wykonanie sałatki owocowej..

Zad. 16 Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń.

Dzień Jabłka w świetlicy. Zabawy, degustacja, eksperymenty. Wykonanie kompotu z jabłek,

Konkurs na "Kapelusz jesieni - dary jesieni” - pokaz mody w świetlicy. Film dydaktyczny na temat grzybów, praca plastyczna kolaż.

Zad. 17 Ćwiczenie czyni mistrza.

Spotkanie z siatkarzami - aktywne zajęcia wychowania- fizycznego.

Zad.2 4 Na Świętego Andrzeja, dziewkom z wróżby nadzieja.

Andrzejki w świetlicy - poznanie zwyczaju, wróżby andrzejkowe. Wykonanie lampionów ze słoików i liści.

Zad. 26 Czego Jas się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał.

Poznanie znaczenia przysłowia - Co by było gdyby… Poznanie krain geograficznych - zabawa z mapą, kolorowanie krain według wzoru, wykonanie gazetki ściennej. Wykonanie lornetek z rolek.

Zad. 27 Co kraj to obyczaj.

Zapoznanie dzieci ze zwyczajami bożonarodzeniowymi w różnych krajach. Spotkanie z książką - przez tydzień, codziennie jeden kraj. Dzieci ilustrują najciekawszy zwyczaj. Wykonanie kartek i przekazanie seniorom.

Zad. 30 Czuć się jak ryba w wodzie.

„Każdy jest kimś wyjątkowym” - relaksacja, wizualizacja i dyskusja. Spotkania z książką "Opowiadania dla dzieci, które chcą uwierzyć w siebie”. Każdy jest w czymś dobry - świetlicowe sprawności.

Koordynator: Elżbieta Pawlikowska

Nauczyciele uczestniczący:

Joanna Brodzińska

Elżbieta Pawlikowska

 swietliczaki przyslowia 24


W roku szkolnym 2022/2023 świetlica szkolna będzie brała udział w projekcie edukacyjnym: Świetliczaki na tropie… kolorów świata”

Celem projektu jest:

• wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i  posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;

• uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;

• działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;

• rozwijanie zdolności manualnych ucznia;

• zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

Projekt jest otwarty dla wszystkich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Barwy flagi olimpijskiej symbolizują poszczególne kontynenty, które będą tematem przewodnim trzeciej edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego w ramach Akademii Świetlicowej, tj.: „Świetliczaki na tropie… kolorów Świata”. Zadania podzielone są na 6 modułów (5 dotyczących barw olimpijskich odpowiadających kolejno: Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii z Oceanią i 1 wspólny „Kolorowy” w odniesieniu do wszystkich kontynentów).

Organizatorem projektu „Akademia Świetlicowa. Świetliczaki na tropie… kolorów Świata” jest Wydawnictwo Sukurs Wasilewski, Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9A, lok. C1, reprezentowane przez redakcję dwumiesięcznika „Świetlica w Szkole”. Autorkami projektu są: Joanna Hoffmann i Paulina

Koordynatorzy w świetlicy szkolnej: Joanna Brodzińska i Elżbieta Pawlikowska.

swietliczaki na certyfikat 23

 Sprawozdanie z realizacji projektu