Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(świetlica szkolna bez zmian)

15.10.2021r. (piątek) – Dzień Patrona Szkoły,

Ślubowanie w oddziałach przedszkolnych i klasach 1

22.12.2021r. (środa) – Klasowe spotkania świąteczne

03.01.2022 – 05.01.2022 (poniedziałek-środa)

24.05.2022r. (wtorek) – Egzamin ósmoklasisty

25.05.2022. (środa) – Egzamin ósmoklasisty

26.05.2022r. (czwartek) – Egzamin ósmoklasisty

Dodatkowe dni do odpracowania (świetlica szkolna nieczynna)

DZIEŃ

ODPRACOWANY W DNIU

07.01.2022r.

19.03.2022r. (XVIII Rajd Topienia Marzanny)

12.11.2021r. 04.12.2021r. (III Dzień zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej)
17.06.2022r. 14.05.2022r. (VIII Majówka Szkolna)