Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(świetlica szkolna bez zmian)

02.01.2024r. (wtorek)

14.05.2024r. (wtorek) – Egzamin ósmoklasisty

15.05.2024r. (środa) – Egzamin ósmoklasisty

16.05.2024r. (czwartek) – Egzamin ósmoklasisty

17.05.2024r. (piątek)

31.05.2024r. (piątek)

19.06.2024r. (środa)

20.06.2024r. (czwartek)

 

Dodatkowe dni do odpracowania
(świetlica szkolna nieczynna w odpracowanych dniach)

DZIEŃ WOLNY

ODPRACOWANY W DNIU

29.04.2024r.

23.09.2023r. XVII Rajd Pieczonego Ziemniaka

30.04.2024r.

23.03.2024r. XX Rajd Topienia Marzanny

02.05.2024r.

25.05.2024r. X Majówka Szkolna, II Gminny Integracyjny Dzień Dziecka