Szkolna Liga Matematyczna

Szkolna Liga Matematyczna - konkurs dla uczniów klas IV-VIII oraz klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019

Regulamin konkursu Szkolna Liga Matematyczna w roku szkolnym 2018/2019

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

II. Cele

1. Popularyzacja matematyki wśród uczniów

2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych

3. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia

4. Utrwalanie nawyku systematycznej pracy

III. Warunki konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V, VI, VII i VIII oraz oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w sześciu kategoriach: klasy IV, klasy V, klasy VI, klasy VII, klasy VIII oraz klasy III gimnazjum.

3. Konkurs polega na rozwiązywaniu zadań matematycznych.

4. Listy zadań (po 5 zadań dla każdej kategorii) będą umieszczane na stronie internetowej Szkoły www.zsgorsk.pl oraz na tablicy ściennej przy sali nr 13 do dnia 15 każdego miesiąca od października 2018 roku do maja 2019 roku.

5. Termin oddania rozwiązanych zadań oraz możliwa do uzyskania punktacja będzie podana wraz z listami zadań.

6. Rozwiązania zadań w formie papierowej uczestnicy konkursu przekazują do swojego nauczyciela matematyki.

7. Należy przedstawić pełne rozwiązania zadań, nie tylko odpowiedzi. Rozwiązania należy zredagować starannie i czytelnie. Sposób rozwiązania (wraz z rachunkami pomocniczymi, konstrukcjami, schematami, rysunkami) musi być wyraźnie dostrzegalny. Tok myśli oraz wnioski należy podawać w postaci zdań poprawnych pod względem gramatycznym oraz logicznym.

8. Dodatkowo, każdy uczestnik konkursu dwukrotnie w ciągu roku szkolnego bierze udział w spotkaniu konkursowym w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

9. Podczas spotkania konkursowego uczestnik rozwiązuje zadania opracowane na podstawie zadań, o których mowa w punkcie 4.

10. Terminy i miejsca spotkań konkursowych uczestnicy konkursu uzgadniają z nauczycielem matematyki.

11. Punkty zdobyte podczas obu spotkań konkursowych stanowią łącznie 50% całkowitej liczby punktów możliwych do zdobycia w konkursie.

12. Liczba punktów zdobytych przez każdego ucznia będzie sumowana i wpisywana do tabeli zbiorczej.

13. W każdej kategorii wygrywa ten uczestnik, który przez cały okres trwania konkursu zdobędzie największą ilość punktów.

14. Uczniowie, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów w swojej kategorii zostaną nagrodzeni oceną cząstkową z matematyki celującą lub bardzo dobrą (w zależności od liczby zdobytych punktów). Przewidziane są również nagrody rzeczowe.


Drodzy Uczestnicy Szkolnej Ligii Matematycznej, informujemy, że zgodnie z regulaminem konkursu, każdy uczestnik dwukrotnie w ciągu roku szkolnego bierze udział w spotkaniu konkursowym. Pierwsze ze spotkań odbędzie się między 15 lutego, a 14 marca. Konkretny termin zostanie uzgodniony z każdym uczestnikiem indywidualnie. Nowe zadania udostępnimy 15 marca.

Organizatorzy


ZADANIA NA MAJ

Termin oddania rozwiązań: 27 maja 2019r.


Klasa Otwórz plik
4
5
6
7
8
3 gim
Wyniki końcowe

 

Koniec wakacji za:Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player