Nasza szkoła bierze udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła Pamięta".  Poniżej pojawią się informacje o działaniach, w których wzięli udział uczniowie Szkóly Podstawowej w Górsku.


Rok szkolny 2022 - 2023

 

Szkoła Pamięta…

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…”

Listopad jest miesiącem, który w sposób szczególny skłania nas do zadumy. Jesienne, długie wieczory sprzyjają nastrojowi refleksji nad życiem oraz przemijaniem.  Dzień pierwszy listopada jest okazją do wspomnień, dzielenia się troskami  i radością z bliskimi, kultywowaniem pamięci o zmarłych….

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku po raz kolejny wzięła udział w akcji Szkoła Pamięta pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. W naszej szkole odbyło się wiele wydarzeń upamiętniających uroczystość Wszystkich Świętych.  

Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali prace plastyczne ukazujące groby oraz znicze, które zostały zaprezentowane na szkolnych gazetkach ściennych. Podczas lekcji odbyły się liczne pogadanki, podczas których uczniowie wspominali zmarłych ze swoich rodzin oraz postacie historyczne zasłużone dla Polski.  „Kim była bliska nam osoba?” „Czy wystarczy kupić znicz, kwiaty i odmówić modlitwę, by oddać Jej należny hołd?” To tylko niektóre z pytań na które szukano odpowiedzi.  Pan Andrzej Walczyński, nauczyciel historii, zorganizował wycieczkę do Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy i do Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego w Bydgoszczy w celu pogłębienia wiedzy historycznej uczniów oraz przybliżenia historii Polski młodzieży przybyłej z Ukrainy. (Zobacz zdjęcia)

W słoneczny, piątkowy poranek oddziały przedszkolne oraz uczniowie najmłodszych oddziałów szkolnych wraz z wychowawcami powędrowali na pobliski cmentarz uporządkować opuszczone mogiły, postawić  znicze i kwiaty. Uczniowie klas starszych porządkowali groby podczas lekcji z wychowawcą. Uczniowie zostali uświadomieni jak należy zachowywać się na cmentarzu, przecież wszystko co ziemskie przemija, my kiedyś też będziemy spoczywa  w takim miejscu. W drodze powrotnej zapalono znicze pod pomnikiem upamiętniającym porwanie ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku - patrona naszej szkoły. (Zobacz zdjęcia)

Słowa „ad futuram rei memoriam - na przyszłą rzeczy pamiątkę” zostały myślą przewodnią działań, aby – tak jak my dziś, tak inni w przyszłości zapisali nas w swojej pamięci i dbali o miejsca, w których spoczniemy. Tylko wówczas człowiek ma możliwość powtórzenia za Horacym – „nie wszystek umrę” - zostawiam po sobie  dobre wspomnienia, ludzką pamięć i życzliwość.

Magdalena Patalon-Nogaj


Rok szkolny 2021 - 2022

 

Oddział 0c

Realizacja lampionów upamiętniających wszystkich zmarłych przez dzieci z oddziału 0c.


Klasa 1b
Prace plastyczne metodą wydzieranki pt. Znicz.

 


Klasy 1 - 3

Jesienna zaduma. V Rajd pieszy na cmentarz w Czarnym Błocie. Udział w projekcie MEiN Szkoła Pamięta 2021

 

 


Klasy 4

W piątek 29 października klasy czwarte udały się na miejscowy cmentarz, aby uporządkować Grób Nieznanego Żołnierza. Dzieci posprzątały teren wokół pomnika i zapaliły znicze, które były wyrazem pamięci o wszystkich żołnierzach, którzy stracili życie na frontach II wojny światowej.  Uczniowie zapalili też światełko pamięci na bezimiennych i opuszczonych grobach, aby wspomnieć wszystkich zmarłych z okazji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych.

 

Klasy 4

W dniu 27 października 2021r. klasy czwarte uczestniczyły w wycieczce podczas, której uczniowie zwiedzili  Muzeum Wojsk Lądowych, które mieści się w Centrum  Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Obejrzeli sprzęt wojskowy z czasów I i II wojny światowej, a także wysłuchali ciekawego wykładu na temat wykorzystania różnego rodzaju broni w walce. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Szkoła pamięta”.