Godziny lekcyjne w roku szkolnym 2019/20

Godzina lekcyjna

Czas trwania zajęć

1

8.00 - 8.45

2

8.55 - 9.40

3

9.50 - 10.35

4

10.45 - 11.30

5

11.50 - 12.35

6

12.55 - 13.40

7

13.50 - 14.35

8

14.45 - 15.30

9

15.40 - 16.25