Publiczne Gimnazjum w Górsku wśród 50 gimnazjów realizujących projekt „REGION NAUK ŚCISŁYCH”

 

 

 

W dniu 9 września 2014 r. w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu odbyła się uroczysta inauguracja projektu Region Nauk Ścisłych. Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji i Sporu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i skierowany jest do 50 szkół (1500 uczniów gimnazjum z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i trwać będzie w szkołach w terminie 09.2014 – 06.2015 r.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic gimnazjów pochodzących z obszarów wiejskich. Projekt realizowany jest w szkołach macierzystych, w ramach:

1. programu skierowanego do uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, a w nim:

    a) doradztwo zawodowe + warsztaty specjalistyczne z wykorzystaniem ICT (Bożena Rusek, Tomasz Urbański),

    b) terapia psychologiczno-pedagogiczna (Kamilla Strzałkowska-Aranin, Anna Napierska),

    c) socjoterapia z elementami kultury fizycznej (Aleksandra Babiarz, Mariola Burdach);

2. programu zajęć wyrównawczych dla uczniów osiągających niezadowalające wyniki w nauce, a w nim:

    a) geografia turystyczna Unii Europejskiej, j. angielski przewodnikiem po Europie (Tomasz Tłuchowski, Justyna Końca-Pobutkiewicz, Monika Glazik-Pozorska),

    b) arytmetyka z elementami logiki (Małgorzata Bętkowska, Dawid Basak),

    c) przyroda: biologia, chemia, fizyka (Violetta Urbańska, Dawid Basak);

3. programu zajęć dla najzdolniejszych uczniów w ramach realizacji kompetencji kluczowych, a w nim wyjazdy na zajęcia związane z:

    a) biologia i chemia w medycynie i/lub fizyka medyczna;

    b) fizyka (w tym w języku angielskim) z elementami meteorologii;

    c) matematyka z elementami ekonomii.

Konferencja adresowana była do dyrektorów i nauczycieli szkół biorących udział w projekcie. Z ramienia Publicznego Gimnazjum w Górsku w spotkaniu udział wzięli Andrzej Walczyński (dyrektor szkoły) i Dawid Basak (szkolny koordynator projektu).

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.rns.kujawsko-pomorskie.pl/

Szkolny Koordynator Projektu RNŚ

Dawid Basak

Moduł III - Prezentacja do zajęć "Życie i medycyna w kosmosie"

Zobacz zdjęcia z zajęć