Zbiórka makulatury w Szkole Podstawowej w Górsku

Zbiórka odbywa się w październiku i kwietniu.

Związaną makulaturę należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

Makulaturę składamy przed schowkiem przy niebieskiej kracie (na końcu korytarza, naprzeciwko „zerówki”).


 

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów i ich rodzin do segregacji odpadów w celu ich ponownego wykorzystania lub utylizacji.


Zasady:
W konkursie biorą udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Górsku.
Zbieramy następujące surowce:

makulaturę,

zniszczone lub niepotrzebne płyty CD/DVD,

wyczerpane baterie i akumulatorki.

Uczeń przynosi makulaturę po ogłoszeniu zbiórki w szkole (październik i kwiecień), a baterie oraz płyty w ciągu całego roku szkolnego.
Konkurs zostanie podsumowany w czerwcu. Wygrywa uczeń, który przyniesienie najwięcej surowców.
Za udział  w zbiórce uczeń może uzyskać punkty dodatnie wg zasad WSO, tzn. jednorazowo w czasie semestru po 10 pkt. za udział w zbiórkach (za 0,5 kg baterii lub 20 płyt lub 10 kg makulatury).