REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Podejrzyj przyrodę!" - XI edycja


I Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

II Cele konkursu:

1. Niewymierny wzrost świadomości ekologicznej uczniów poprzez propagowanie działań proekologicznych.

2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk przyrodniczych w otaczającej przyrodzie, w tym także działań na rzecz edukacji o zrównoważonym rozwoju.

3. Umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażania w formie zapisu fotograficznego wybranych zjawisk i praw przyrodniczych, a w szczególności poznawania szeroko pojętej ekologii.

4. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności fotograficznego patrzenia i kadrowania rzeczywistości.

5. Prezentacja najciekawszych tematycznie zdjęć i wykorzystanie ich w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

III Warunki udziału w konkursie:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Zławieś Wielka.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. WŁASNORĘCZNIE WYKONANYCH ZDJĘĆ, przedstawiających dowolnie wybrane zjawiska przyrodnicze, dostrzeżone w otaczającej przyrodzie lub świadomie wyeksponowane w przeprowadzonym przez ucznia eksperymencie.

3. Oczekujemy od Was fotografii barwnych lub czarno–białych, o rozdzielczości minimalnej: 2100 x 1400 px. lub 2000 x 1500 px i poprawnych technicznie

4. Konkurs rozstrzygniemy w dwóch kategoriach:

a) fotografie przedstawiające określone zjawiska przyrodnicze zaobserwowane w otaczającej nas przyrodzie (maksymalnie 3 zdjęcia od uczestnika),

b) fotografie lub serie zdjęć ilustrujące eksperymenty, w tym eksperymenty fizyczne (maksymalnie 3 zdjęcia lub jedna seria).

5. Prosimy Was, abyście w nazwie pliku podali:

a) swoje nazwisko i imię, klasę,

b) krótką nazwę zjawiska lub eksperymentu zawartego na zdjęciu (zdjęciach).

6. W oddzielnym pliku prosimy zamieścić:

a) swoje nazwisko i imię, klasę

b) datę i miejsce obserwacji,

c) krótki opis warunków, w których zaobserwowane zostało zjawisko przedstawione na fotografii lub krótki opis swojego eksperymentu,

d) nazwę szkoły i adres wraz z numerem telefonu,

e) nazwisko nauczyciela, jeśli prace wykonane były z jego pomocą.

7. Osoby zgłaszające swój udział w konkursie są zobowiązane wypełnić i przesłać dokument Klauzula informacyjna i zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych (do pobranie ze strony internetowej zsgorsk.pl)

8. Na fotografie oczekiwać będziemy do 3 maja 2023r.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 maja 2023r.

10. O wynikach konkursu poinformujemy na stronie internetowej zsgorsk.pl. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród rzeczowych, dyplomów i podziękowań odbędzie się w Szkole Podstawowej w Górsku podczas IX Majówki szkolnej.

11. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Zławieś Wielka, Szkoły Podstawowej w Górsku oraz zaprezentowane na Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.

12. Prac nadesłanych na konkurs nie odsyłamy, stanowią one własność organizatora.

13. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego opublikowania nadesłanych zdjęć z podaniem danych autora.

14. Komisja konkursowa nie będzie kwalifikować prac niesamodzielnych.

 

Klauzula informacyjna i zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych

Wierzymy, że udział  w konkursie „Podejrzyj przyrodę!” będzie dla Was pasjonującą, a zarazem wielką, edukacyjną przygodą!