logo gmina

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Podejrzyj przyrodę!"

 
 logo szkoly podejrzyj24

 


I Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

II Cele konkursu:

1. Niewymierny wzrost świadomości ekologicznej uczniów poprzez propagowanie działań proekologicznych.

2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk przyrodniczych w otaczającej przyrodzie, w tym także działań na rzecz edukacji o zrównoważonym rozwoju.

3. Umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażania w formie zapisu fotograficznego wybranych zjawisk i praw przyrodniczych, a w szczególności poznawania szeroko pojętej ekologii.

4. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności fotograficznego patrzenia i kadrowania rzeczywistości.

5. Prezentacja najciekawszych tematycznie zdjęć i wykorzystanie ich w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

III Warunki udziału w konkursie:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Zławieś Wielka.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. WŁASNORĘCZNIE WYKONANYCH ZDJĘĆ, przedstawiających dowolnie wybrane zjawiska przyrodnicze, dostrzeżone w otaczającej przyrodzie lub świadomie wyeksponowane w przeprowadzonym przez ucznia eksperymencie. Mogą to być:

a) fotografie przedstawiające określone zjawiska przyrodnicze zaobserwowane w otaczającej nas przyrodzie (maksymalnie 3 zdjęcia od uczestnika),

b) fotografie lub serie zdjęć ilustrujące eksperymenty, w tym eksperymenty fizyczne (maksymalnie 3 zdjęcia lub jedna seria).

3. Oczekujemy od Was fotografii barwnych lub czarno–białych, o rozdzielczości minimalnej: 2100 x 1400 px. lub 2000 x 1500 px i poprawnych technicznie

4. Konkurs rozstrzygniemy w dwóch kategoriach wiekowych:

a) uczniowie klas IV – VI,

b) uczniowie klas VII – VIII.

5. Prosimy Was, abyście w nazwie pliku podali:

a) swoje nazwisko i imię, klasę,

b) krótką nazwę zjawiska lub eksperymentu zawartego na zdjęciu (zdjęciach).

6. W oddzielnym pliku prosimy zamieścić:

a) swoje nazwisko i imię, klasę

b) datę i miejsce obserwacji,

c) krótki opis warunków, w których zaobserwowane zostało zjawisko przedstawione na fotografii lub krótki opis swojego eksperymentu,

d) nazwę szkoły i adres wraz z numerem telefonu,

e) nazwisko nauczyciela, jeśli prace wykonane były z jego pomocą.

7. Osoby zgłaszające swój udział w konkursie są zobowiązane wypełnić i przesłać dokument Klauzula informacyjna i zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych (do pobranie ze strony internetowej zsgorsk.pl)

8. Na fotografie oczekiwać będziemy do 6 maja 2024r.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 maja 2024r.

10. O wynikach konkursu poinformujemy na stronie internetowej zsgorsk.pl. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród rzeczowych, dyplomów i podziękowań odbędzie się w Szkole Podstawowej w Górsku podczas X Majówki szkolnej.

11. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Zławieś Wielka, Szkoły Podstawowej w Górsku.

12. Prac nadesłanych na konkurs nie odsyłamy, stanowią one własność organizatora.

13. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego opublikowania nadesłanych zdjęć z podaniem danych autora.

14. Komisja konkursowa nie będzie kwalifikować prac niesamodzielnych.

 

Klauzula informacyjna i zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych

Wierzymy, że udział  w konkursie „Podejrzyj przyrodę!” będzie dla Was pasjonującą, a zarazem wielką, edukacyjną przygodą!