Konkurs Kangur Matematyczny 2020


Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu Kangur Matematyczny. Wyróżnienia otrzymali:

- Róża Jędrzejewska, kl. 2a
- Julian Broda, kl. 4b
- Adrian Ślązkiewicz, kl. 5b
- Mateusz Lewandowski, kl. 6b

- Adam Babiarz, kl. 6a

Szczegółowe wyniki wszystkich uczniów


W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Uczniowie, którzy zapisali się do udziału w konkursie otrzymają jutro tj, 20.05 (środa) indywidualne dane do logowania poprzez wiadomość w e-dzienniku (dla uczniów klas drugich i trzecich wiadomość zostanie przesłana na konto Rodzica).

Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz jest następujący:

Kategoria

klasa

Konkurs próbny

Konkurs Kangur 2020

Kadet

Klasa 7-8

25.05.2020, godz. 14:15

02.06.2020 (wtorek), 

godz. 16:45

Beniamin

Klasa 5-6

25.05.2020, godz. 16:45

03.06.2020 (środa), 

godz. 16:45

Maluch

Klasa 3-4

26.05.2020, godz. 14:15

04.06.2020 (czwartek), godz. 16:45

Żaczek

Klasa 2

26.05.2020, godz. 16:45

05.06.2020 (piątek), 

godz. 16:45

Uczestnicy konkursu proszeni są o zapoznanie się z Instrukcją dla uczestników konkursu dostępną na stronach:

https://www.kangur-mat.pl/

http://www.kangur.org.pl/

Szkolny koordynator konkursu

Maria WoźniakPrzypominam uczniom, że
1.Konkurs Kangur Matematyczny odbywa się w następujących kategoriach:
szkoły podstawowe
- klasa II „Żaczek”
- klasy III, IV „Maluch”
- klasy V,VI „Beniamin”
- klasa VII i VIII "Kadet"

2.Każdy z testów Kangura Matematycznego zawiera 30 pytań („Żaczek” – 21, „Maluch” – 24, pozostałe kategorie po 30 zadań). Do każdego z nich podanych jest pięć odpowiedzi, w tym dokładnie jedna poprawna.
3.Zadania mają różną skalę trudności. Za poprawną odpowiedź na pytania 1-10 otrzymuje się 3 punkty, na pytania 11 - 20 – 4 punkty, na pytania 21 – 30 – 5 punktów.
4.Brak odpowiedzi to 0 punktów.
5.Jeśli uczeń wybierze fałszywą odpowiedź, to otrzymuje punkty ujemne. Zła odpowiedź powoduje odjęcie 25% punktów przewidzianych dla danego zadania.
6.Po prawidłowym zakodowaniu danych i udzieleniu uczniom potrzebnych informacji należy rozdać testy. Od tego momentu rozpoczyna się trwająca 75 minut część testowa.
7.Kartę odpowiedzi należy wypełniać czarnym długopisem.
8.Uczestnicy konkursu nie mogą opuszczać sali wcześniej niż po upływie 60 minut od otrzymania testów.
9.Można wykonywać obliczenia w brudnopisie oraz używać przyborów geometrycznych.
10.Nie wolno korzystać z kalkulatorów i technicznych środków łączności.
11.Zabrania się używania korektora na kartach odpowiedzi.
12.Komisja ma prawo, w przypadku wyników wskazujących na niesamodzielną pracę, zdyskwalifikować uczestników,


Wszystkim uczniom życzę powodzenia
Szkolny koordynator konkursu

Maria Woźniak


Więcej o konkursie:
www.kangur-mat.pl
www.kangur.org.pl