kontakt list Górsk, ul. Szkolna 2; 87 -134 Zławieś Wielka  kontakt tel693 926 356  kontakt emailpsmgorsk@o2.pl
     

O Szkole

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku to bezpłatna placówka, która kształci wyłącznie w zakresie przedmiotów muzycznych a zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. W ciągu całego cyklu kształcenia zajęcia obejmują indywidualną naukę gry na wybranym instrumencie, zespołowe muzykowanie w ramach orkiestry, zespołu kameralnego czy chóru oraz naukę przedmiotów ogólnomuzycznych, takich jak kształcenie słuchu, audycje muzyczne i rytmika.
    Szkoła przyjmuje do nauki dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat tylko w wyjątkowych przypadkach rozszerzając te ramy wiekowe. Dostosowując wymogi programu do tak zróżnicowanych wiekowo odbiorców Szkoła prowadzi dwa tryby nauki:
•    cykl sześcioletni – dla dzieci przyjmowanych do nauki w wieku od 6 do 8 lat;
•    cykl czteroletni – dla młodzieży przyjmowanej do nauki w wieku od 9 do 16 lat;


Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka.