^

logo

Kolejny termin badania przydatności kandydatów do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku odbędzie się  13 i 21 lipca 2020 r. w godzinach ustalonych z sekretariatem szkoły.
Zakres badań kandydatów
Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Podczas badania oceniane będą:
- prezentacja piosenki przygotowanej przez kandydata,
- słuch melodyczny,
- słuch harmoniczny,
- wrażliwość na zmiany w muzyce,
- poczucie rytmu,
- pamięć muzyczna,
- koordynacja ruchowa,
- predyspozycje do nauki gry na instrumencie.


Lista osób zakwalifikowanych do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku

w wyniku naboru w dniu 09.06.2020 r.


Zgodnie z komunikatem MKiDN z dnia 25 maja 2020 r. informujemy, że z dniem 3 czerwca 2020 r. wznawiamy proces rekrutacji oraz ogłaszamy nowy termin rekrutacji do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku

Stosowne zaświadczenie lekarskie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r., § 11b ust. 7 i 8 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późniejszymi zmianami) należy dostarczyć do 25 września 2020 r. Niezłożenie w terminie zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Z uwagi na obowiązujące rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r. uległy zmianie warunki rekrutacji do wszystkich typów szkół. Badanie przydatności kandydatów do SM I st. będzie składało się tylko z indywidualnego badania uzdolnień muzycznych.

Badanie to odbędzie się w naszej szkole 9 czerwca od godziny 15:00. Każde dziecko przybywa w tym dniu na godzinę indywidualnie ustaloną z sekretariatem szkoły.
Zapraszamy do PSM w Górsku

Zobacz więcej filmówDrodzy Uczniowie oraz Rodzice
Jeżeli ktoś z Was nie zgłosił jeszcze uczestnictwa w tej formie nauczania, bardzo proszę o informacje, czy zamierza w niej uczestniczyć drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Jest to niezbędne, abym mogła zaplanować następne lekcje.
Do końca tygodnia czekam jeszcze na informację i nadsyłanie zaległych prac.
Uczniowie,  którzy nie wykonali jeszcze wszystkich zadań umieszczonych na stronie Szkoły oraz Ci, których  indywidualnie prosiłam o poprawę prac, również proszę o nadesłanie ich wszystkich do końca tygodnia (05.04.2020).
 

Dziękuję Joanna Marcinowska


Informacja dla Rodziców o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

I Informacje ogólne:

• Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku prowadzi zdalne nauczanie.

• Budynek szkoły jest zamknięty.

• Dyrektor szkoły pełni stały dyżur telefoniczny (607-983-576) od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-10.00, podczas którego rodzice, mogą się kontaktować w sprawach związanych z realizacją zdalnego nauczania i innych dotyczących szkoły.

• Sekretariat szkolny pełni zdalnie dyżur telefoniczny, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 (693-926-356).

• Informacje od dyrektora szkoły będą przekazywane poprzez stronę internetową szkoły lub telefonicznie.

• Dyrektor jest w stałym kontakcie z kierownikami sekcji i nauczycielami.

•Dokumentowanie prowadzonych zajęć odbywać się będzie poprzez przesyłanie raz w tygodniu na adres e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. raportów nauczycieli dotyczących postępów ucznia.

• Każda forma zajęć indywidualnych na odległość prowadzonych przez naszą szkołę zostanie ustalona z rodzicami. Sposób prowadzenia zajęć będzie zależny od możliwości technicznych, sytuacji domowej i zdrowotnej uczniów.

• O każdym problemie związanym z realizacją zadań rodzic/ uczeń informuje bezpośrednio nauczyciela przedmiotu/zajęć ogólnomuzycznych poprzez wiadomości e-mail, telefonicznie lub poprzez media społecznościowe. Jeśli nie ma kontaktu z nauczycielem, rodzic kontaktuje się z dyrektorem, który ustala dalszy sposób podstępowania.

 

II Instrument główny:

• Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, zgodnie ze swoim tygodniowym planem zajęć.

• zajęcia przeprowadzane będą w formie on-line, poprzez dostępne aplikacje np. Skype, Messenger, WhatsApp, inne komunikatory internetowe i telefony,

akompaniamenty będą nagrywane przez nauczycieli akompaniatorów w dostępnych aplikacjach w tempach dostosowanych do możliwości uczniów w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu głównego i przesyłane do nauczyciela lub ucznia.

 

III Przedmioty ogólnomuzyczne:

• Prowadzenie zajęć ogólnomuzycznych odbywać się będzie na odległość (ilość zajęć zgodna z przydziałem zajęć dla każdego ucznia). Materiały do zajęć ogólnomuzycznych są umieszczane na stronie szkoły pod adresem www.zsgorsk.pl/muzyczna w zakładce materiały do lekcji.

• Nauczyciel wskazuje treści potrzebne do zrealizowania na danej godzinie lekcyjnej, linki do ciekawych stron internetowych, dodatkowe materiały stanowiące załącznik do tej wiadomości, adekwatnych do możliwości ucznia, uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne.

• Na zajęciach ogólnomuzycznych weryfikacja realizacji zadań następuje na podstawie prac przesyłanych do nauczycieli. Nauczyciele przesyłają pisemne informacje zwrotne dotyczące poprawności realizacji zadań domowych. Prace mogą być oceniane.

 

IV Świetlica

• Świetlica szkoły pozostaje w  gotowości do pracy, nauczyciele przygotowują materiały przydatne do pracy w świetlicy, są do dyspozycji dyrektora i wykonują dodatkowe zadania zdalne powierzone przez dyrektora.

• Pani Anna Górzyńska-Pazdyga, n-l świetlicy i koordynator do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Górsku w ramach swojej pracy oferuje wsparcie psychologiczne dla rodziców i uczniów w rozmowie telefonicznej, w sytuacjach kryzysowych. Kontakt zostanie udostępniony po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem.

 


Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej umieszczamy opracowane informacje dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci

 


Drodzy Rodzice!

Na terenie Gminy Zławieś Wielka są osoby poddane kwarantannie związanej z koronawirusem. Apeluję, aby bezwzględnie ograniczyć, w szczególności dzieciom i młodzieży, wychodzenie z domu! Ten czas jest czasem społecznej odpowiedzialności.

Pamiętajmy, ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE.

Dyrektor

Agnieszka Witki


 

WAŻNE!!! - Zawieszone lekcje

Od 12 - 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wszyscy nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Dyrektor

Agnieszka Witki


UWAGA!!!

Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania 

Sekretariat Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku działa zdalnie w godzinach 7:00 - 15:00 

Prosimy o załatwianie spraw z administracją szkoły

za pośrednictwem telefonu 693-2926-356

lub poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Otwarcie nowych sal w naszej szkole - relacja OTOTORUŃ
Szatnia dla uczniów Szkoły Muzycznej - sala nr 46 (na parterze)
Przypominamy o OBOWIĄZKU zmiany obuwia przez dzieci na terenie szkoły
Za użyczone instrumenty rodzice uczniów są ZOBOWIĄZANI wnosić miesięczne opłaty w wysokości 20 zł na konto bankowe Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku. Numer rachunku:
17 9511 0000 0025 0447 2000 0010
W tytule przelewu wpisać: Nr umowy użyczenia, imię i nazwisko osoby użyczającej, opłacany miesiąc

 

Copyright © 2020 Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku