^

logo

 

Dzięki dotacji

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2015 zakupiliśmy instrumenty


Dzięki dotacji

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2014 zakupiliśmy instrumenty


DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
Wszystkie osoby, które chciałyby poznać instrumenty i warunki pracy w szkole muzycznej zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi 11 czerwca na godzinę: 17:00 (budynek Szkoły Podstawowej  w Górsku).

Koncert z okazji Dnia Mamy - zaproszenie


W dniu 28 maja 2019 roku (wtorek) wszystkie zajęcia dydaktyczne w Publicznej Szkole Muzycznej I st. w Górsku są odwołane ze względu na Koncert z okazji dnia Matki. Uczniowie są zobowiązani do udziału w koncercie, który odbędzie się o godz. 17.00 w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Obecność będzie sprawdzana na miejscu.

Przypominamy, że udział uczniów w koncercie będzie nagradzany. Za obecność na czterech wyznaczonych koncertach, organizowanych przez szkołę, można uzyskać ocenę celującą z kształcenia słuchu (dla klas I-III c.6  i klasy I c.4), bądź audycji muzycznych (dla klas IV-V c.6 i II-IV c.4).


Szanowni Państwo,
Drodzy rodzice, nauczyciele i uczniowie!


Od dnia 15 marca br. dwie bramy należące do Szkoły Podstawowej w Górsku umieszczone od strony ul. Szkolnej będą zamykane od godziny 8:00 i otwierane tylko na czas akcji ewakuacyjnej, wyjazdu służb ratowniczych lub autobusu szkolnego. Powyższa decyzja spowodowana jest ciągłą troską i dbaniem o bezpieczeństwo uczniów – Państwa dzieci, gdyż zaobserwowane zostało wiele przypadków narażenia zdrowia, a nawet życia ludzkiego.
Przypominam także, że niedozwolone jest pozostawianie samochodów na drogach ewakuacyjnych Szkoły oraz na chodnikach wewnętrznych prowadzących do budynku Szkoły.
Uprzejmie proszę także o niezawracanie w bramach - to powoduje kolejne ww. sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu nas wszystkich. Ponadto, proszę nie parkować na poboczu ul. Szkolnej (od bramy do DK 80) – to znacznie utrudnia, a często uniemożliwia i opóźnia wyjazd autobusu szkolnego.


W dniach 16.04.2019r. (wtorek)
     Od 18.04.2019r. do 23.04.2019r. (czwartek, piątek, wtorek)
     29.04.2019r. – 30.04.2019r. (poniedziałek, wtorek)
     02.05.2019r. (czwartek)
wszystkie zajęcia dydaktyczne w Szkole Muzycznej I stopnia w Górsku są odwołane.


Otwarcie nowych sal w naszej szkole - relacja OTOTORUŃ
Uwaga zmiana planu klasy I c. 4
Skład zespołów instrumentalnych 2018/2019
Szatnia dla uczniów Szkoły Muzycznej - sala nr 46 (na parterze)
Przypominamy o OBOWIĄZKU zmiany obuwia przez dzieci na terenie szkoły
Za użyczone instrumenty rodzice uczniów są ZOBOWIĄZANI wnosić miesięczne opłaty w wysokości 20 zł na konto bankowe Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku. Numer rachunku:
17 9511 0000 0025 0447 2000 0010
W tytule przelewu wpisać: Nr umowy użyczenia, imię i nazwisko osoby użyczającej, opłacany miesiąc

 

Copyright © 2018 Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku