Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku - Start

^

logo

 

Dzięki dotacji

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2015 zakupiliśmy instrumenty


Dzięki dotacji

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2014 zakupiliśmy instrumenty


W dniach 13-22 sierpnia 2018 r. sekretariat nieczynny
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godz. 17:30 w szkole w Górsku, ul. Szkolna 2
Koncert z okazji Dnia Matki


KONCERT Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Zaproszenie na koncert gitarowy - szczegóły
Szatnia dla uczniów Szkoły Muzycznej - sala nr 46 (na parterze)
Przypominamy o OBOWIĄZKU zmiany obuwia przez dzieci na terenie szkoły
Za użyczone instrumenty rodzice uczniów są ZOBOWIĄZANI wnosić miesięczne opłaty w wysokości 15 zł na konto bankowe Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku. Numer rachunku:
19 9511 0000 0025 0365 2000 0020
W tytule przelewu wpisać: Nr umowy użyczenia, imię i nazwisko osoby użyczającej, opłacany miesiąc

 

Copyright © 2018 Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku