Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku - Rada Rodziców

^

logo

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Górsku
Górsk, ul. Szkolna 2
87-134 Zławieś Wielka

Przewodniczący:
Anita Osika

Zastępca: Maciej Białkowski

Skarbnik: Ziemowit Wydra

SekretarzMirosław Osika

Komisja rewizyjna: Katarzyna Wiśniewska, Anna Weredycka, Iwona Lubańska


 

Opłata na Radę Rodziców wynosi 30 zł rocznie, za drugie dziecko i każde następne 15 zł na rok.

 

Opłatę na Radę Rodziców należy uiścić w terminie do końca września 2017 r.

 

Nieopłacenie ww składki decyzją Rady Rodziców uniemożliwia opłacenie z konta Rady Rodziców wpisowego w razie udziału dziecka m. in.: w konkursach międzyszkolnych oraz innych imprezach organizowanych przez Szkołę.


Składka dodatkowa, tzw. "fundusz imprezowy", z którego będą dofinansowywane zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy, imprezy i bale organizowane na rzecz uczniów została obniżona i wynosi 4 zł za każdy miesiąc roku szkolnego.
 Łącznie 40 zł za 10 miesięcy.

 

Wpłaty należy dokonywać na konto Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym: 
17 9511 0000 0025 0447 2000 0010 
(w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka)

 

Copyright © 2018 Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku