kontakt list Górsk, ul. Szkolna 2; 87 -134 Zławieś Wielka  kontakt tel693 926 356  kontakt emailpsmgorsk@o2.pl
     

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Górsku
Górsk, ul. Szkolna 2
87-134 Zławieś Wielka


Przewodniczący - Alicja Szostek
Zastępca - Monika Popławska
Skarbnik - Iwona Lubańska

Sekretarz - Maria Gołębiewska

 
Komisja rewizyjna:  Elżbieta Białkowska, Ewa Dzięgielewska, Marcin Waszczuk
 

 


 

Opłata na Radę Rodziców wynosi 40 zł rocznie, za drugie dziecko i każde następne 20 zł na rok.

 

Opłatę na Radę Rodziców prosimy uiścić w terminie do końca września 2018 r.

 

Nieopłacenie ww składki decyzją Rady Rodziców uniemożliwia opłacenie z konta Rady Rodziców wpisowego w razie udziału dziecka m. in.: w konkursach międzyszkolnych oraz innych imprezach organizowanych przez Szkołę.


Składka dodatkowa, tzw. "fundusz imprezowy", z którego będą dofinansowywane zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy, imprezy i bale organizowane na rzecz uczniów wynosi 30 zł.

 

Wpłaty należy dokonywać na konto Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym: 
17 9511 0000 0025 0447 2000 0010 
(w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka)