kontakt list Górsk, ul. Szkolna 2; 87 -134 Zławieś Wielka  kontakt tel693 926 356  kontakt emailpsmgorsk@o2.pl
     

Historia Szkoły

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku zainaugurowała swoją działalność 6 września 2013 r. Obejmuje swoim zasięgiem Gminę Zławieś Wielka, liczącą ponad 13 000 mieszkańców. Decyzja o jej założeniu zapadła 29 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu Rady Gminy Zławieś Wielka. Siedziba szkoły mieści się w budynku Zespołu Szkół w Górsku przy ulicy Szkolnej 2. Pierwszym dyrektorem placówki została Agnieszka Witki, inicjatorka jej powstania. W pierwszym roku w szkole rozpoczęło naukę 64 uczniów w wieku od 6 do 16 lat w klasach: gitary klasycznej, fortepianu, fletu poprzecznego, klarnetu, altówki, saksofonu, kontrabasu i gitary basowej. W kolejnym roku placówka poszerzyła swoją działalność o klasę skrzypiec i wiolonczeli, a w następnym pojawiła się również klasa akordeonu, perkusji i trąbki. We wrześniu 2015 r. instytucja podwoiła liczbę uczniów, którzy rozpoczęli naukę w liczbie 125.

 

Szkoła oprócz działalności podstawowej prowadzi dodatkowe działania kulturalne i edukacyjne. Corocznie organizowane są popisy i koncerty (również międzyszkolne). Ponadto placówka współpracuje z ośrodkami kultury i gminnymi placówkami oświatowymi, organizując audycje muzyczne i koncerty promujące szkołę. W działalność artystyczną włączają się również pedagodzy, którzy uświetniają zarówno koncerty szkolne, jak i imprezy pozaszkolne, m. in. 17.10.2014 r. mieli oni koncert z okazji otwarcia Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku dla prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 

Z roku na rok powiększa się wyposażenie szkoły w instrumenty muzyczne. Możliwe jest to dzięki aplikacji szkoły o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym finansowo partycypuje również gmina Zławieś Wielka. Ponadto w styczniu 2016 r. placówka zakupiła swój pierwszy fortepian.

 

Wszystkie powyższe działania wpłynęły na wzrost atrakcyjności placówki. Po pierwsze poszerzyła się oferta edukacyjna, po drugie poprawiła się jakość nauczania, co ma swoje odzwierciedlenie w osiąganych sukcesach naszych uczniów, a potwierdzenie tych słów można znaleźć w zakładce „nasze sukcesy”. Planowany w placówce rozwój kulturalny, poprzez właściwą strategię działania dąży do tego, aby w perspektywie czasu stała się ona „Małą Filharmonią”, proponującą mieszkańcom nie tylko incydentalne koncerty, ale możliwość autentycznego, trwałego uczestnictwa w kulturze.