kontakt list Górsk, ul. Szkolna 2; 87 -134 Zławieś Wielka  kontakt tel693 926 356  kontakt emailpsmgorsk@o2.pl
     

Plan zajęć 2021/2022

 

PUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W GÓRSKU ROK SZKOLNY 2021/2022

PLAN ZAJĘĆ

PLANY DLA CYKLU 6-LETNIEGO

KLASA I cykl 6-letni

Godzina

Wtorek

Godzina

 Czwartek

16:25 – 17:10

Rytmika

mgr Joanna Marcinowska

15:35 – 16:20

Kształcenie słuchu

mgr Joanna Marcinowska

16:25 – 17:10

Rytmika

mgr Joanna Marcinowska

Zajęcia indywidualne z instrumentu głównego odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut

Zajęcia z akompaniatorem 1 raz w tygodniu 15 minut od II semestru

KLASA II „A” cykl 6-letni

Godzina

Wtorek

Godzina

Czwartek

14:45 – 15:30

Rytmika

mgr Joanna Marcinowska

14:45 – 15:30

Kształcenie słuchu

mgr Joanna Marcinowska

15:35 – 16:20

Kształcenie słuchu

mgr Joanna Marcinowska

Zajęcia indywidualne z instrumentu głównego odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut

Zajęcia z akompaniatorem 1 raz w tygodniu 15 minut

KLASA II „B” cykl 6-letni

Godzina

Wtorek

Godzina

Czwartek

17:15 – 18:00

Kształcenie słuchu

mgr Joanna Marcinowska

17:15 – 18:00

Kształcenie słuchu

mgr Joanna Marcinowska

18:05 – 18:50

Rytmika

mgr Joanna Marcinowska

Zajęcia indywidualne z instrumentu głównego odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut

Zajęcia z akompaniatorem 1 raz w tygodniu 15 minut

KLASA III cykl 6-letni

Godzina

Wtorek

Godzina

Czwartek

18:55 – 19:40

Kształcenie słuchu

mgr Joanna Marcinowska

18:05 – 18:50

Kształcenie słuchu

mgr Joanna Marcinowska

18:55 – 19:40

Rytmika

mgr Joanna Marcinowska

Zajęcia indywidualne z instrumentu głównego odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut

 Zajęcia z akompaniatorem 1 raz w tygodniu 15 minut

KLASA IV cykl 6-letni

Godzina

Wtorek

Godzina

Czwartek

16:20 – 17:05

Chór

mgr Natalia Karolak

16:55 – 17:40

Audycje muzyczne

mgr Natalia Karolak

17:10 – 17:55

Chór

mgr Natalia Karolak

17:45 – 18:30

Kształcenie słuchu

mgr Aneta Wojciechowska

18:00 - 18:45

Kształcenie słuchu

mgr Aneta Wojciechowska

Zajęcia indywidualne z instrumentu głównego odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem 1 raz w tygodniu 15 minut

Chór lub zespół instrumentalny 1 raz w tygodniu 2 godziny /patrz lista uczniów przydzielonych do chóru i zespołów na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej/

Godziny spotkań zespołów ustalone zostaną na spotkaniach organizacyjnych z nauczycielami prowadzącymi.

KLASA V cykl 6-letni

Godzina

Wtorek

Godzina

Czwartek

15:30 - 16:15

Kształcenie słuchu

mgr Aneta Wojciechowska

16:55 – 17:40

Kształcenie słuchu

mgr Aneta Wojciechowska

16:20 – 17:05

Chór

mgr Natalia Karolak

17:45 – 18:30

Audycje muzyczne

mgr Natalia Karolak

17:10 – 17:55

Chór

mgr Natalia Karolak

Zajęcia indywidualne z instrumentu głównego odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut

 Zajęcia z akompaniatorem 1 raz w tygodniu 15 minut

Chór lub zespół instrumentalny 1 raz w tygodniu 2 godziny /patrz lista uczniów przydzielonych do chóru i zespołów na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej/

Godziny spotkań zespołów ustalone zostaną na spotkaniach organizacyjnych z nauczycielami prowadzącymi.

Fortepian dodatkowy 1 raz w tygodniu 30 minut /patrz lista uczniów na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej/

KLASA VI cykl 6-letni

Godzina

Wtorek

Godzina

Piątek

16:20 – 17:05

Chór

mgr Natalia Karolak

16:00 – 16:45

Kształcenie słuchu

mgr Natalia Karolak

17:10 – 17:55

Chór

mgr Natalia Karolak

16:50 – 17:35

Audycje muzyczne

mgr Natalia Karolak

18:00 – 18:45

Kształcenie słuchu

mgr Natalia Karolak

Zajęcia indywidualne z instrumentu głównego odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut

 Zajęcia z akompaniatorem 1 raz w tygodniu pół godziny lekcyjnej

Chór lub zespół instrumentalny 1 raz w tygodniu 2 godziny /patrz lista uczniów przydzielonych do chóru i zespołów na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej/

Godziny spotkań zespołów ustalone zostaną na spotkaniach organizacyjnych z nauczycielami prowadzącymi.

Fortepian dodatkowy 1 raz w tygodniu 30 minut /patrz lista uczniów na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej/

PLANY DLA CYKLU 4-LETNIEGO

KLASA I cykl 4-letni

Godzina

Wtorek

Godzina

Czwartek

15:30 – 16:15

Zespół wokalny

mgr Michał Hajduczenia

16:05 – 16:50

Kształcenie słuchu

mgr Aneta Wojciechowska

16:20 – 17:05

Kształcenie słuchu

mgr Aneta Wojciechowska

Zajęcia indywidualne z instrumentu głównego odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem 1 raz w tygodniu 15 minut od II semestru

KLASA II cykl 4-letni

Godzina

Wtorek

Godzina

Czwartek

15:30 – 16:15

Kształcenie słuchu

mgr Natalia Karolak

15:15 – 16:00

Audycje muzyczne

mgr Natalia Karolak

16:20 – 17:05

Chór

mgr Natalia Karolak

16:05 – 16:50

Kształcenie słuchu

mgr Natalia Karolak

17:10 – 17:55

Chór

mgr Natalia Karolak

Zajęcia indywidualne z instrumentu głównego odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut

 Zajęcia z akompaniatorem 1 raz w tygodniu 15 minut

Chór lub zespół instrumentalny 1 raz w tygodniu 2 godziny /patrz lista uczniów przydzielonych do chóru i zespołów na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej/

Godziny spotkań zespołów ustalone zostaną na spotkaniach organizacyjnych z nauczycielami prowadzącymi.

KLASA III cykl 4-letni

Godzina

Wtorek

Godzina

Czwartek

16:20 – 17:05

Chór

mgr Natalia Karolak

18:35 – 19:20

Kształcenie słuchu

mgr Natalia Karolak

17:10 – 17:55

Chór

mgr Natalia Karolak

19:25 – 20:10

Audycje muzyczne

mgr Natalia Karolak

18:50 – 19:35

Kształcenie słuchu

mgr Natalia Karolak

Zajęcia indywidualne z instrumentu głównego odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem 1 raz w tygodniu 15 minut

Chór lub zespół instrumentalny 1 raz w tygodniu 2 godziny /patrz lista uczniów przydzielonych do chóru i zespołów na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej/

Godziny spotkań zespołów ustalone zostaną na spotkaniach organizacyjnych z nauczycielami prowadzącymi.

Fortepian dodatkowy 1 raz w tygodniu 30 minut /patrz lista uczniów na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej/

KLASA IV cykl 4-letni

Godzina

Wtorek

Godzina

Piątek

19:40 – 20:25

Kształcenie słuchu

mgr Natalia Karolak

17:40 – 18:25

Kształcenie słuchu

mgr Natalia Karolak

18:30 – 19:15

Audycje muzyczne

mgr Natalia Karolak

Zajęcia indywidualne z instrumentu głównego odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut

Zajęcia z akompaniatorem 1 raz w tygodniu pół godziny lekcyjnej

Zespół instrumentalny 1 raz w tygodniu 2 godziny /patrz lista uczniów przydzielonych do zespołów na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej/

Godziny spotkań zespołów ustalone zostaną na spotkaniach organizacyjnych z nauczycielami prowadzącymi.

Fortepian dodatkowy 1 raz w tygodniu 30 minut /patrz lista uczniów na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej/