^

logo

Kształcenie słuchu - otwórz plik

Termin realizacji zadań do 31 marca 2020 r. nadsyłanie prac na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kształcenie słuchu

Drodzy Uczniowie!
Proszę zapoznać się ze stroną  http://www.dur-moll.pl/fortepian.htm . Do rozpoznawania są wszystkie interwały, które zostały dotychczas poznane (aby wyłączyć te, których nie poznaliśmy, należy wcisnąć głośnik po lewej stronie nazwy interwału). Jeśli zauważysz, że popełniasz zbyt wiele błędów - zmniejsz liczbę interwałów do tych, które sprawiają Ci najwięcej trudności i poćwicz je. Pamiętaj, aby nucić dźwięki, które zostały zagrane.
Otwórz podręcznik na stronie 79. Zapoznaj się z informacjami nt. gamy B-dur, a następnie zapisz w zeszycie gamę B-dur (pamiętaj, by podpisać stopnie, oznaczyć tetrachordy, półtony i otoczyć kółkiem dźwięk prowadzący) oraz triadę harmoniczną gamy B-dur. Wykonaj zadania: 1a, 1b, str. 79 w podręczniku.
Odsłuchaj dwukrotnie załączone nagranie. Następnie zaśpiewaj gamę i triadę trzykrotnie, korzystając przy tym z notatki w zeszycie. Na koniec zaśpiewaj gamę i triadę z pamięci.

Wyniki swojej pracy prześlij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 03.04.2020.

Otwórz plik

Kształcenie słuchu
Drogi Uczniu,
kontynuujemy ćwiczenia z gamą B-dur!
Przypomnij sobie treść poprzednich zajęć - ile i jakie znaki posiada gama B-dur, jakie są trójdźwięki w triadzie harmonicznej? Następnie wykonaj zadanie 1C (str. 79) oraz 1E (str. 80). Zaśpiewaj ćwiczenie 1C (wykorzystaj nagranie umieszczone w jednym z plików, aby zapoznać się z melodią; pamiętaj, aby - śpiewając - myśleć, czy do zaśpiewania masz teraz fragment trójdźwięku, czy dźwięk się powtarza czy też porusza się po kolei, jak w gamie...). Naucz się melodii na pamięć.
Zrealizuj zadanie 4 ze str. 83 (nie śpiewaj, jedynie zapisz melodię na pięciolinii).
Przypomnij sobie, jakie znasz odmiany gam molowych oraz co się zmienia z każdej z nich? Ponadto - przypomnij sobie, czym charakteryzowało się ich brzmienie. Zrealizuj zadanie 5 ze str. 83. Aby je zrobić - ściągnij plik. Do rozpoznania są gamy: durowa, molowa eolska, molowa harmoniczna, molowa dorycka, molowa melodyczna.
Wyniki swojej pracy prześlij do dn. 08.04.2020 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plik 1

Plik 2

Kształcenie słuchu

Drogi Uczniu,
dzisiejsza lekcja jest poświęcona na uzupełnienie zaległości lub poprawienie błędów z poprzednich zajęć. Wszystkie lekcje muszą zostać uzupełnione do dn. 15.04.2020 r. włącznie, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

W przypadku braku kompletu materiału zostanie/ną wystawiona/ne stosowna/e ocena/y.

Kształcenie słuchu

Drogi Uczniu,

poznałeś ostatnio gamę B-dur. Czas na jej molową parę, czyli na gamę g-moll. Obie gamy mają takie same znaki przykluczowe (bemole „b” i „es”). Zapisz w zeszycie gamę g-moll we wszystkich odmianach (eolska, harmoniczna, dorycka, melodyczna), oznacz półtony, tetrachordy oraz zapisz triadę harmoniczną). Następnie wysłuchaj plik i zaśpiewaj wszystkie odmiany gamy g-moll oraz triadę harmoniczną (na nagraniu każda odmiana zagrana jest dwukrotnie – za pierwszym razem proszę wysłuchać odmiany, a za drugim – śpiewać wraz z nagraniem nazwami literowymi; gamy zagrane są w kolejności: eolska, harmoniczna, dorycka, melodyczna; po gamach na nagraniu jest triada harmoniczna – zagrana dwukrotnie – najpierw słuchamy, później śpiewamy).
Wyniki swojej pracy (gama i triada w zeszycie) prześlij do dn. 21.04.2020 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plik

Kształcenie słuchu

Drogi Uczniu,
powtórz treść ostatnich zajęć. Zapamiętaj, że gama B-dur i g-moll tworzą parę i obie te gamy posiadają dwa bemole – „b” i „es”. Zaśpiewaj ponownie gamę g-moll we wszystkich odmianach oraz triadę harmoniczną wraz z nagraniem z ostatniej lekcji. Następnie – zaśpiewaj gamę g-moll eolską i g-moll harmoniczną z pamięci.

W drugiej części zajęć – ściągnij plik muzyczny oraz zapisz dyktando melodyczno-rytmiczne (czyli – wysokość dźwięków i rytm). Dyktando zachowane jest w tonacji g-moll, w takcie 2/4 (należy więc zapisać klucz wiolinowy, dwa bemole i oznaczenie metrum). Na początku nagrania podany jest puls ćwierćnuty. Pierwszy dźwięk dyktanda to g (ćwierćnuta), ostatni – również g (półnuta). Dyktando posiada sześć taktów (łącznie z pierwszym i ostatnim dźwiękiem jest 15 dźwięków). Powodzenia!

Wyniki swojej pracy wyślij do dn. 24.04.2020 na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kształcenie słuchu
Drogi Uczniu, wykorzystaj stron http://www.dur-moll.pl/fortepian.htm  – rozpoznaj 10 interwałów (wyłącz "tryton"). Ćwiczenie wykonaj trzykrotnie. Wykonaj zdjęcie wyników oraz prześlij najlepszy. Przed przystąpieniem do rozpoznawania – powtórz sobie brzmienie interwałów.W ramach kolejnej części zajęć - powtórz treści wszystkich poprzednich zajęć.
Wyniki prześlij do dn. 28.04.2020 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kształcenie słuchu
Drodzy uczniowie,

proszę o poświęcenie dzisiejszych zajęć na uzupełnienie zaległości. Od 04.05.2020 r. nie będę sprawdzał zaległych prac.

Kształcenie słuchu

Drogi Uczniu,
zapisz dyktando melodyczno-rytmiczne (czyli: melodię i rytm) w tonacji G-dur, w takcie 4/4, od dźwięku g1  (4 takty, puls podany na początku nagrania, pamiętaj o  krzyżyku przy kluczu, pomyśl, czy dźwięki idą po kolei, czy są to jakieś skoki/trójdźwięki; występują ćwierćnuty, ósemki i półnuty).
Zaśpiewaj całe dyktando nazwami literowymi dźwięków oraz solmizacją. Wyniki pracy prześlij do 08.05.20 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kształcenie słuchu
Drogi Uczniu,
proszę o zapoznanie się z poniższymi filmikami nt. Stanisława Moniuszki - jednego z najważniejszych polskich kompozytorów (należy odtwarzać w kolejności):
Po obejrzeniu filmików proszę o przeczytanie treści z podręcznika ze str. 111, a następnie - wysłuchanie dwóch przykładowych utworów S. Moniuszki:

Wykonaj zadanie 2 ze strony 112. Wyniki prześlij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 12.05.20 r.

Kształcenie słuchu 12.05.2020

Drodzy Uczniowie,
skoro tak dobrze sobie radzicie, dziś nauczycie się nowych rzeczy - trójdźwięku zmniejszonego i trójdźwięku zwiększonego. Aby nie było zbyt trudno, dziś proszę jedynie o zapoznanie się z treścią żółtych ramek na str. 108 w podręczniku oraz o odnalezienie i zaznaczenie tych trójdźwięków w zad. 1A, 1C, 1D z tej samej strony (pamiętaj, że dźwięki tworzące te trójdźwięki muszą być obok siebie). Zwróć uwagę na to, że w przykładzie 1C oraz 1D masz znaki przy kluczu, które zmienią "h" na "b" (1C) oraz "f" na "fis" i c na "cis" (1D).
Jeśli ktoś jest chętny i ma nieco więcej czasu - może dodatkowo wykonać więcej przykładów - 1E, 1F, 1G. Jest szansa otrzymać szóstkę. :)

Wyniki swojej pracy prześlij do 14.05.20 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kształcenie słuchu 19.05.2020

Drogi Uczniu,
kontynuujemy naukę o trójdźwiękach zmniejszonych i zwiększonych. Ściągnij pliki muzyczne. Na jednym z nich zaprezentowane jest brzmienie trójdźwięków, a na pozostałych nagrane są ćwiczenia 1A i 1B ze strony 108. Bardzo proszę o odsłuchanie wszystkich nagrań, a następnie kilkukrotne zaśpiewanie ćwiczeń z podręcznika.
Proszę o zrobienie zadań:
- 4 str. 109 (pięć pierwszych przykładów) - uwaga, mamy tutaj trójdźwięki durowe, molowe, zmniejszone i zwiększone, dlatego warto sobie przypomnieć, jak zbudowane są te trójdźwięki;
- 5 str. 109 (cztery pierwsze przykłady).

Wyniki swojej pracy prześlij do 22.05 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brzmienie trójdzwięków

Ćwiczenie 1A

Ćwiczenie 1B

Kształcenie słuchu 22.05.2020

Drogi Uczniu,
proszę o dokończenie zadania 4 i 5 ze strony 109, a następnie o zaśpiewanie wszystkich trójdźwięków z zadania 4 z wykorzystaniem wirtualnej klawiatury (będzie Ci dużo łatwiej - klawisze są podpisane) dostępnej na stronie https://www.musicca.com/pl/pianino
Pamiętaj, że w zadaniu 4 pojawiają się różne trójdźwięki - durowe, molowe, zwiększone i zmniejszone, dlatego sprawdź uważnie, z jakich tercji się składają.

Wyniki pracy prześlij do dn. 26.05.20 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kształcenie słuchu 26.05.2020

Drogi Uczniu,
przypomnij sobie brzmienie trójdźwięków durowych, molowych, zmniejszonych i zwiększonych. Następnie ściągnij jeden z plików i rozwiąż zadanie 6 ze str. 110. W dalszej kolejności zajęć - określ trójdźwięki z zadania 7 (str. 110) oraz - ściągnij kolejny plik i rozpoznaj, który z trójdźwięków został zagrany w każdym z przykładów tego zadania. Powodzenia!

Wyniki pracy prześlij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 02.06.2020 r.

Plik 1

Plik 2

Kształcenie słuchu 29.05.2020

Drogi Uczniu,
kontynuujemy rozwijanie Twojego słuchu. Przypomnij sobie, czym się charakteryzują i jak brzmią trójdźwięki durowe, molowe, zwiększone, zmniejszone. Do rozwiązania są zadania:
- 8 str. 110 (określ, jaki trójdźwięk słyszysz, a później dopisz taki dźwięk tak, by utworzyć ten trójdźwięk),
- 9 str. 110 (z każdej grupy dwóch melodii - A, B, C - zostanie zagrana jedna, zaznacz ją).
Dodatkowo do uzupełnienia melodia z zadania 10 ze str. 110. Pamiętaj, by myśleć, w którym kierunku idzie melodia, czy coś się powtarza, czy mamy fragmenty trójdźwięków, gamy itd. Nie zapomnij o rytmie. Powodzenia :)

Wyniki prześlij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 02.06.2020 r.

Plik 1

Plik 2

Plik 3

Kształcenie słuchu 02.06.2020

Drodzy Uczniowie,

wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka! :) Z tej okazji nic Wam nie zadaję.

Proszę jedynie o utrwalenie wiadomości z ostatnich zajęć zdalnych.

Uczniów, którzy mają zaległości - a w szczególności tych zagrożonych - proszę o niezwłoczne uzupełnienie lekcji.

Kształcenie słuchu 05.06.2020

Drogi Uczniu,
nauczymy się dziś kilku rzeczy o Wariacjach. Bardzo proszę - przeczytaj żółtą ramkę ze strony 115 w podręczniku. Następnie popatrz uważnie w nuty zadania 1 - w którą rozwija się melodia? Czy mamy tam bliskie odległości miedzy dźwiękami czy dalekie? Zaznacz w tym zadaniu wszystkie kwinty.
Następnie proszę ściągnąć nagranie z melodią z zadania 1. Wysłuchaj je, patrząc w nuty, a następnie - dwukrotnie zaśpiewaj. Odpowiedz na pytanie z treści polecenia "Jakim zmianom uległ temat w kolejnych wariacjach?", czyli - spośród możliwych zmian (zmiana rytmu, metrum, tonacji, harmonii, tempa, dynamiki) - zapisz przy każdej wariacji, co się zmieniło w porównaniu do tematu.

Wyniki swojej pracy prześlij do 09.06.2020 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plik

Kształcenie słuchu 09.06.2020

Drogi Uczniu,
kontynuujemy naukę o Wariacjach. Przypomnij sobie, czym są Wariacje (podręcznik str. 115), a następnie otwórz podręcznik na stronie 116 i zapoznaj się z zadaniem 2. W przykładzie A oraz w przykładzie B masz zapisane nuty - są to jedynie tematy Wariacji. Każdy przykład scharakteryzuj - jaki jest temat wariacji? (np. wolny, spokojny, zabawny, skoczny, szybki). Następnie wysłuchaj nagrań całego utworu (temat+wariacje) i określ ile w danych utworach jest wariacji? Będzie Ci łatwiej podać ich łączną liczbę, jeśli przy pojawieniu się każdej nowej, będziesz sobie to delikatnie zapisywać.
Nagranie całego utworu z przykładu A:
Nagranie całego utworu z przykładu B:
Wyniki pracy prześlij do 12.06.2020 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypominam - na wszelki zaległości czekam do 11.06.2020 r. Po tym terminie wystawiam oceny końcowe.

Kształcenie słuchu 23.06.2020

Drodzy Uczniowie, 
zachęcam do wykorzystania strony  http://www.dur-moll.pl - możecie tam doskonalić swoje umiejętności słuchowe  (rozpoznawanie interwałów, trójdźwięków). Jeśli chcesz sobie powtórzyć jakieś tematy, zachęcam do wykorzystania kanału Muzyczna Przygoda na YouTube:
Znajdziesz tam kilkadziesiąt lekcji o różnym poziomie trudności. Wybieraj te łatwiejsze, czyli te o tytule "Lekcja ...". Polecam numery:
- od 1 do 23, 
- od 27 do 30.

Rytmka

Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice!

Proszę o obejrzenie na stronie www.youtube.com/watch?v=0kTKZubDkps filmu o grupowaniu wartości rytmicznych w taktach ćwierćnutowych oraz zapisanie w zeszycie nutowym czterech taktów dowolnego rytmu w metrum 2/4; 3/4 i 4/4.

Następnie proszę o obejrzenie na stronie https://www.youtube.com/watch?v=ySS8Luyy9J0 filmu o grupowaniu wartości rytmicznych w taktach ósemkowych oraz zapisanie w zeszycie nutowym czterech taktów dowolnego rytmu w metrum 3/8; 6/8 i 9/8.

Zróbcie zdjęcia efektów swojej pracy i prześlijcie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mogą być one podstawą do wystawienia ocen.

Powodzenia

Joanna Marcinowska

Rytmika
Wykonaj ćwiczenie z rysunku poniżej
następnie otwórz książkę tam gdzie jest temat:
Grupy szesnastkowe w taktach 3/8, 6/8, 9/8, 12/8
(po piosence o interwałach-nie podaję str. ponieważ mam starą książkę z inną numeracją stron)
Przyjrzyj się grupom rytmicznym, następnie poćwicz wyklaskiwanie tematów rytmicznych(ćw. 3 A,B,C) z liczeniem.
Pamiętasz jak liczymy w metrum ósemkowym?
(123 223 323 itd)
Podpisz liczenie pod wyklaskiwanymi tematami rytmicznymi.
Następnie wykonaj ćw. 4 A i B
Zdjęcia wykonanych ćwiczeń i podpisanego liczenia tematów rytmicznych prześlij mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 05.04.2020 podając w tytule imię nazwisko i klasę

Pozdrawiam

Joanna Marcinowska


 

Rytmika lekcja 3

Zapisz w zeszycie temat rytmiczny , który jest na zdjęciu zachowując odpowiednie odległości między wartościami rytmicznymi. Następnie podpisz  liczenie i
naucz się wyklaskiwać ten temat licząc na głos.
Potem ułóż słowa do tego rytmu mówiące o porze roku ,którą teraz mamy.
Zdjęcie pracy prześlij drogą mailową do 15.04.2020
Jeśli ktoś nie przesłał jeszcze poprzednich prac to również proszę je przesłać nie przekraczając tego terminu.

Pozdrawiam

Joanna Marcinowska

Rytmika lekcja 4
Zapoznaj się z filmem:
Następnie otwórz książkę tam gdzie jest temat:
Grupy szesnastkowe: ósemka z kropką szesnastka ósemka i ósemka ósemka z kropką szesnastka 
(u mnie na str 112 po temacie Hymn Polski-mam inną numerację stron)
Przyjrzyj się uważnie wiadomościom zapisanym w żółtych ramkach ,a później naucz się wyklaskiwać temat rytmiczny z ćw. 1 i 2 licząc na głos (123 223)
Gdy to już zrobisz wykonaj ćw. 3

Zdjęcie wykonanego ćwiczenia prześlij do końca tygodnia (26.04.2020)

Rytmika lekcja 5
Otwórz książkę na str.na której jest temat: grupy szesnastkowe ósemka z kropką szesnastka i szesnastka ósemka z kropką (u mnie str.112)
W ćw. 4 jest wypisanych 9 szesnastkowych grup rytmicznych. Wyklaszcz je i odpowiedz na pytania:
1) Jeśli każda z tych grup to jeden takt to w jakim są metrum?
2) Które z tych grup szesnastkowych występują w melodiach na następnej stronie
(U mnie ćw. 1 ABC /113)

Odpowiedzi prześlij do 30.04.2020

Rytmika
Lekcja 6
Znajdź w książce temat "Oberek" (u mnie str. 84). Zapoznaj się z wiadomościami w żółtej ramce, a następnie odpowiedz na pytania:
1) Jakie metrum ma oberek?
2) Jaka charakterystyczna grupa szesnastkowa występuje w tym tańcu?
Następnie napisz własny 4-taktowy rytm w 3/8 w którym będzie ta grupa i naucz się go wyklaskiwać.

Zdjęcia odpowiedzi na pytania i rytmu prześlij do 10.05.2020

Rytmika 12.05.2020
Lekcja 7
Przekształcanie taktów
Przypomnij sobie jak liczymy w taktach ćwierćnutowych, a jak w taktach ósemkowych.
Następnie otwórz książkę na str z tematem: Przekształcanie taktów i podpisz liczenie w ćw1A (rytm na 3\4 i rytm na 6\8)
Kiedy już wykonasz to zadanie obejrzyj film o przekształcaniu taktów:
Żeby sprawdzić czy wszystko zrozumiałeś wykonaj ćw3 A i B

Zdjęcia wykonanych ćwiczeń prześlij do 17.05.2020

Rytmika 19.05.2020

Lekcja 8

Obejrzyj filmy:
To ciekawy sposób wykonania utworu muzycznego.
Pobaw się w ten sam sposób i przedstaw własny pomysł na wykonania do zaproponowanej przeze mnie muzyki:

Nagraj film na którym samodzielnie go wykonujesz (przynajmniej 1 minutę) i prześlij mi do obejrzenia do 24.05.2020

Rytmika 21.05.2020

Lekcja 9

Czas na nadrobienie zaległości.

Proszę o przesłanie zaległych prac

Rytmika 26.05.2020

Lekcja 9

Wysłuchaj utworu:
Jakie Twoim zdaniem ma metrum ? (Na ile liczymy ten utwór?)

Odpowiedź prześlij do 31.05.2020

Rytmika 02.06.2020
Lekcja 10
Z okazji wczorajszego Święta składam Wszystkim Dzieciom życzenia zdrowia, radości i sukcesów w nauce🤗
Otwórz książkę na stronie z tematem: Podwójna szybkość i podwójne zwolnienie.
Zapoznaj się z informacjami u góry strony (w żółtej ramce)
UWAGA ! Pauzy również skracamy (podwójna szybkość) lub wydłużamy (podwójne zwolnienie).
Przyjrzyj się tematom rytmicznym w ćw. 1 ABCD i wyklaszcz zarówno temat jak i  jego podwójną szybkość (pod każdym tematem rytmicznym jest zapisana jego podwójna szybkość).
Następnie samodzielnie zapisz w książce podwójną szybkość tematu rytmicznego w ćw.2

Zdjęcie wykonanego ćw. 2 prześlij do 07.06.2020

Rytmika 09.06.2020
Lekcja 11
Zapoznałeś się z podwójna szybkościa. teraz czas na podwójne zwolnienie. 
Jeszcze raz spójrz na żółtą ramkę u góry strony i przypomnij zapisane tam informacje.
Przy podwójnym zwolnieniu wydłużamy każdą wartość rytmiczną o tę samą wartość:
Z ćwiercnuty robimy półnutę
z ósemki - ćwierćnutę
z szesnastki -  ósemkę
z ćwiercnuty z kropką - półnutę z kropka
z ósemki z kropką - ćwierćnutę z kropką
To samo dotyczy pauz.
Przyjrzyj się przykładowi z ćw. 3, a następnie wykonaj ćw. 4

Zdjęcie wykonanego ćwiczenia prześlij do 12.06.2020

Rytmika 23.06.2020
Piosenka pt. Słoń i mrówka (u mne str.125 w książce)
   - wyklaszcz rytm piosenki
   - zagraj melodię na swoim instrumencie
   - naucz się śpiewać piosenkę
UDANYCH WAKACJI :)

 

 

 

Copyright © 2020 Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku