kontakt list Górsk, ul. Szkolna 2; 87 -134 Zławieś Wielka  kontakt tel693 926 356  kontakt emailpsmgorsk@o2.pl
     

Materiały dla ucznia klasa 1/c4

Kształcenie słuchu

klasa 1a c. 4 - otwórz plik

Termin realizacji zadań do 31 marca 2020 r. nadsyłanie prac na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kształcenie słuchu

klasa 1a c. 4

Drodzy Uczniowie!
Proszę zapoznać się ze stroną  http://www.dur-moll.pl/fortepian.htm . Do rozpoznawania są wszystkie interwały, które zostały dotychczas poznane (aby wyłączyć te, których nie poznaliśmy, należy wcisnąć głośnik po lewej stronie nazwy interwału). Jeśli zauważysz, że popełniasz zbyt wiele błędów - zmniejsz liczbę interwałów do tych, które sprawiają Ci najwięcej trudności i poćwicz je. Pamiętaj, aby nucić dźwięki, które zostały zagrane.
Zapisz w zeszycie dyktando melodyczne (z rytmem; pamiętaj, że przed dyktandem podawany jest puls ćwierćnutowy, czyli to "jak szybka jest ćwierćnuta"):
Zaśpiewaj dyktando nazwami literowymi dźwięków oraz solmizacją (do, re, ...).

Wyniki prześlij na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 03.04.2020 r.

Kształcenie słuchu

klasa 1a c. 4

03.04.2020 r.
Drogi Uczniu,
znasz już takty ćwierćnutowe. Pora poznać kolejne! Zapoznaj się z nagraniami, sporządź notatki w zeszycie (również z tego, co mówi pan)
Następnie otwórz podręcznik na stronie 26 i zapoznaj się z definicjami oraz wykonaj ćwiczenie 1.
W dalszej kolejności - przeczytaj informacje umieszczone na stronie 36 i wystukaj wszystkie rytmy z żółtej ramki oraz z zadania 1. Licz głośno.
Otwórz podręcznik na str. 62 i zapoznaj się z żółtymi ramkami oraz wystukaj rytm z zad. 1 oraz zad. 2. Licz głośno. Pamiętaj, że szesnastki to wartości dwukrotnie szybsze od ósemek.
Wszystkie grupy w taktach ósemkowych, z którymi miałeś do czynienia w czasie tej lekcji, zapisz w zeszycie.

Wyniki swojej pracy wyślij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 08.04.2020.

Kształcenie słuchu

Drogi Uczniu,
zapisz trzy dyktanda melodyczno-rytmiczne (to znaczy – zapisz, słuchając, melodię i rytm przykładu muzycznego). W każdym dyktandzie zapisany jest pierwszy takt – dzięki temu będziesz znać puls.

Pamiętaj, by myśleć, czy melodia idzie do góry/w dół, czy przypomina gamę lub trójdźwięk, czy mamy jakiś większy skok (jaki? Interwały już znasz J). Staraj się, słuchając, zapamiętywać jak najwięcej. Wykorzystuj swoją pamięć muzyczną. Powodzenia!

Pierwsze dyktando:

https://www.youtube.com/watch?v=X3wo40B1KF0

Drugie dyktando:

https://www.youtube.com/watch?v=3YpK_9w16eQ

Trzecie dyktando:

https://www.youtube.com/watch?v=IdU6J6eL_Fc

Po zapisaniu, sprawdzeniu błędów i ewentualnym ich poprawieniu, zaśpiewaj dyktanda.

Wyniki swojej pracy prześlij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 21.04.2020.

Kształcenie słuchu

Drogi Uczniu,
powtórz treść ostatnich zajęć. Zapamiętaj, że gama B-dur i g-moll tworzą parę i obie te gamy posiadają dwa bemole – „b” i „es”. Zaśpiewaj ponownie gamę g-moll we wszystkich odmianach oraz triadę harmoniczną wraz z nagraniem z ostatniej lekcji. Następnie – zaśpiewaj gamę g-moll eolską i g-moll harmoniczną z pamięci.

W drugiej części zajęć – ściągnij plik muzyczny oraz zapisz dyktando melodyczno-rytmiczne (czyli – wysokość dźwięków i rytm). Dyktando zachowane jest w tonacji g-moll, w takcie 2/4 (należy więc zapisać klucz wiolinowy, dwa bemole i oznaczenie metrum). Na początku nagrania podany jest puls ćwierćnuty. Pierwszy dźwięk dyktanda to g (ćwierćnuta), ostatni – również g (półnuta). Dyktando posiada sześć taktów (łącznie z pierwszym i ostatnim dźwiękiem jest 15 dźwięków). Powodzenia!

Wyniki swojej pracy wyślij do dn. 24.04.2020 na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kształcenie słuchu
Drogi Uczniu,
wykorzystaj stron http://www.dur-moll.pl/fortepian.htm  – rozpoznaj 10 interwałów (wyłącz "tryton"). Ćwiczenie wykonaj trzykrotnie. Wykonaj zdjęcie wyników oraz prześlij najlepszy. Przed przystąpieniem do rozpoznawania – powtórz sobie brzmienie interwałów.
 
W ramach kolejnej części zajęć - powtórz treści wszystkich poprzednich zajęć.
Wyniki prześlij do dn. 28.04.2020 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kształcenie słuchu
Drodzy uczniowie,

proszę o poświęcenie dzisiejszych zajęć na uzupełnienie zaległości. Od 04.05.2020 r. nie będę sprawdzał zaległych prac.

Kształcenie słuchu

Drogi uczniu,
proszę zapoznać się z gamą d-moll oraz jej triadą harmoniczną (podręcznik strona 94). Zapisz gamę we wszystkich odmianach i triadę harm. w zeszycie. Następnie do wykonania są zadania: 1A, 1B (str. 94) oraz 1C (str. 95).

Wyniki pracy prześlij do dn. 08.05.20 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kształcenie słuchu
Drogi Uczniu,
kontynuujemy zagadnienia związane z gamą d-moll. Zaśpiewaj zadania, które rozwiązywałeś w ramach ostatnich zajęć (1A, 1B, 1C, str. 94-95). Przeczytaj ramkę na dole strony 97 - zapamiętaj, czym są "gamy równoległe" oraz zapisz definicję w zeszycie. W dalszej kolejności przypomnij sobie, czym charakteryzowało się brzmienie odmian gam molowych, ściągnij plik muzyczny i słuchając go, rozwiąż zadanie 3 ze str. 98 (oznaczenia wykorzystane w zadaniu to: D, czyli gama durowa, me - gama molowa eolska, mh - molowa harmoniczna, md - molowa dorycka, mm - molowa melodyczna).
Wyniki prześlij do 2.05,20 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plik

Kształcenie słuchu Ia c 4 12.05.2020

Drogi Uczniu,
kontynuujemy zagadnienia z ostatniej lekcji. Ściągnij załączone pliki. Jeden z nich ma posłużyć do rozwiązania zadania 4 ze str. 98. Przy tym zadaniu, zanim zaczniesz słuchać nagrania, zwróć szczególną uwagę na to, jaka odmiana gamy d-moll została wykorzystana w przykładach. Podpowiem, że w przykładzie 2, jeśli przyjrzysz się taktowi pierwszemu i drugiemu, to zauważysz, że w melodii prowadzonej do góry mamy dźwięki "h" i "cis", a w dół - "c" i "b"; oznacza to, że zabrzmi fragment gamy w odmianie melodycznej.  Przed każdym przykładem podany został puls.
W dalszej kolejności proszę o uzupełnienie brakujących fragmentów melodii w zadaniu 5 ze str. 98 (kolejny plik do ściągnięcia). Puls podany jest na początku nagrania. Pisząc, zwracaj uwagę na to, czy melodia porusza się "po gamie", czy powtarza się jakiś dźwięk, czy słyszalny jest fragment jakiegoś trójdźwięku, czy może w melodii mamy jakiś większy skok. Wartości wykorzystane to: półnuty, ćwierćnuty i ósemki. Powodzenia!

Wyniki swojej pracy prześlij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 14.05.2020 r.

Nagranie 1

Nagranie 2

Kształcenie słuchu Ia c 4 19.05.2020

Drogi Uczniu,
zabaw się w kompozytora i wykonaj zadanie 7 ze strony 98. Pamiętaj, że Twoja kompozycja będzie w tonacji d-moll, dlatego powinna rozpoczynać i kończyć się na dźwięku "d". Po skomponowaniu i zapisaniu melodii, zagraj ją na swoim instrumencie (lub wykorzystaj pianino wirtualne  https://www.musicca.com/pl/pianino ), następnie zaśpiewaj ją kilkukrotnie (pamiętaj o rytmie).

Wyniki swojej pracy wyślij na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 22.05.2020 r.

Kształcenie słuchu Ia c 4 22.05.2020

Drogi Uczniu,

w ramach dzisiejszych zajęć proszę powtórzyć sobie wszystkie nowe tematy (szczególnie - takty ósemkowe, gama F-dur, gama d-moll).

Kształcenie słuchu Ia c 4 26.05.2020

Drodzy Uczniowie,
dziś nauczycie się nowych rzeczy - trójdźwięku zmniejszonego i trójdźwięku zwiększonego. Aby nie było zbyt trudno, dziś proszę jedynie o zapoznanie się z treścią żółtych ramek na str. 108 w podręczniku oraz o odnalezienie i zaznaczenie tych trójdźwięków w zad. 1A, 1C, 1D z tej samej strony (pamiętaj, że dźwięki tworzące te trójdźwięki muszą być obok siebie). Zwróć uwagę na to, że w przykładzie 1C oraz 1D masz znaki przy kluczu, które zmienią "h" na "b" (1C) oraz "f" na "fis" i c na "cis" (1D).
Jeśli ktoś jest chętny i ma nieco więcej czasu - może dodatkowo wykonać więcej przykładów - 1E, 1F, 1G. Jest szansa otrzymać dodatkową ocenę.
Wyniki swojej pracy prześlij do 29.05.20 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kształcenie słuchu Ia c 4 29.05.2020
Drogi Uczniu,
kontynuujemy naukę o trójdźwiękach zmniejszonych i zwiększonych. Ściągnij pliki muzyczne. Na jednym z nich zaprezentowane jest brzmienie trójdźwięków, a na pozostałych nagrane są ćwiczenia 1A i 1B ze strony 108. Bardzo proszę o odsłuchanie wszystkich nagrań, a następnie kilkukrotne zaśpiewanie ćwiczeń z podręcznika.
Proszę o zrobienie zadań:
- 4 str. 109 (pięć pierwszych przykładów) - uwaga, mamy tutaj trójdźwięki durowe, molowe, zmniejszone i zwiększone, dlatego warto sobie przypomnieć, jak zbudowane są te trójdźwięki;
- 5 str. 109 (cztery pierwsze przykłady).

Wyniki swojej pracy prześlij do 02.06 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brzmienie trójdzwięków

Ćwiczenie 1A

Ćwiczenie 1B

Kształcenie słuchu Ia c 4 02.06.2020

Drodzy Uczniowie,

wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka! :) Z tej okazji nic Wam nie zadaję.

Proszę jedynie o utrwalenie wiadomości z ostatnich zajęć zdalnych.

Uczniów, którzy mają zaległości - a w szczególności tych zagrożonych - proszę o niezwłoczne uzupełnienie lekcji.

Kształcenie słuchu Ia c 4 05.06.2020

Drogi Uczniu,
proszę o dokończenie zadania 4 i 5 ze strony 109, a następnie o zaśpiewanie wszystkich trójdźwięków z zadania 4 z wykorzystaniem wirtualnej klawiatury (będzie Ci dużo łatwiej - klawisze są podpisane) dostępnej na stronie https://www.musicca.com/pl/pianino
Pamiętaj, że w zadaniu 4 pojawiają się różne trójdźwięki - durowe, molowe, zwiększone i zmniejszone, dlatego sprawdź uważnie, z jakich tercji się składają.
Wyniki pracy prześlij do dn. 09.06.20 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na wszelkie zaległości czekam do 11.06.20 r. Ich nieuzupełnienie wpłynie na ocenę końcową.

Kształcenie słuchu Ia c 4 09.06.2020

Drogi Uczniu,

sprawdź, czy zrealizowałeś wszystkie lekcje. Jeśli tak - gratuluję Ci. Jeśli nie - przypominam, że na zaległości czekam do 11.06.2020 r. Po tym terminie wystawiam oceny.

Kształcenie słuchu 23.06.2020

Drodzy Uczniowie, 
zachęcam do wykorzystania strony  http://www.dur-moll.pl - możecie tam doskonalić swoje umiejętności słuchowe  (rozpoznawanie interwałów, trójdźwięków). Jeśli chcesz sobie powtórzyć jakieś tematy, zachęcam do wykorzystania kanału Muzyczna Przygoda na YouTube:
Znajdziesz tam kilkadziesiąt lekcji o różnym poziomie trudności. Wybieraj te łatwiejsze, czyli te o tytule "Lekcja ...". Polecam numery:
- od 1 do 23, 
- od 27 do 30.

Kształcenie słuchu

Klasa I b c.4

Drodzy Uczniowie!

Proszę o zapoznanie się ze stroną internetową www.dur-moll.pl

Polecam następujące zakładki:

Dla najmłodszych:

• Poznajemy instrumenty muzyczne

• Nuta-dźwięk-klawisz

• Jaka to nuta?

Ćwiczenia słuchowe:

• Interwały - dźwięk fortepianu /wybieramy do słuchania następujące interwały pryma; sekunda mała; sekunda wielka; tercja; tercja mała; tercja wielka; oktawa/

• Trójdźwięki w postaci zasadniczej/ „majorowy’’ tzn. durowy „minorowy’’ tzn. molowy

Zróbcie zdjęcia efektów swojej pracy i prześlijcie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mogą one być podstawą do wystawienia ocen.

Powodzenia

Joanna Marcinowska

Kształcenie słuchu
Klasa lb c4
Zapoznaj się z tematem "Instrumenty smyczkowe"/książka "Nasza muzyka 2" str.58
Następnie poszukaj utworu muzycznego, który wykonują te instrumenty i wysłuchaj go.
Zapisz tytuł i nazwisko kompozytora i prześlij na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 30.03.2020

Pozdrawiam

Joanna Marcinowska

Kształcenie słuchu
Klasa lb c4
Przypomnij sobie gamę G-dur i triadę G-dur (książka str.31-34)
Następnie wykonaj ćw.6/str33 oraz ćw.9/str34
Zdjęcia wykonanej pracy prześlij mailem na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 02.04.2020 wpisując w tytule imię nazwisko i klasę

Pozdrawiam

Joanna Marcinowska

Kształcenie słuchu
Klasa lb c4
Nadal wykonujemy ćwiczenia na stronie:
www.dur-moll.pl (patrz lekcja 1 na stronie szkoły)
Minimum 20 przykładów każdego ćwiczenia-proszę przesyłać zdjęcia liczników
Proszę zapoznać się z tematem :
Grupa rytmiczna "ćwierćnuta z kropką ósemka"w książce na str.35
Łuk przedłuża czas trwania wartości rytmicznej-patrz zaznaczony na żółto przykład
Czyli ćwierćnuta z kropką = ćwierćnuta połączona łukiem z ósemką lub trzy ósemki  połączone łukami
Następnie wyklaszcz tematy rytmiczne z ćw.1 A i B z liczeniem. Spróbuj również wyklaskać dwugłos rytmiczny (przykład C)
Gdy to już zrobisz wykonaj ćw. 2 i ćw.3 /str 35
Zdjęcia prześlij  drogą mailową do dnia 15.04.2020
Wszystkie zaległe prace również przyjmuję tylko do tego terminu.

Pozdrawiam Joanna Marcinowska

Kształcenie słuchu

Klasa Ib c4

Określenia wykonawcze

Zapoznaj się z określeniami wykonawczymi w książce na str.39

Następnie wykonaj ćwiczenia złej strony. W ćw. 2 samodzielnie wybierz utwór do wysłuchania.

Wykonane ćwiczenia prześlij na mój adres mailowy do 19.04.2020

Kształcenie słuchu

Klasa I b c. 4
lekcja 6
1)Uzupełnij w książce temat rytmiczny poznanymi wartościami rytmicznymi w ćw.4/str.36
2) W ćw.6/str.36 zapisz na pięciolinii w wybranej przez siebie kolejności podane takty, a następnie naucz się je wyklaskiwać z liczeniem
3) Wykonaj ćw.7/ str.36
Zdjęcia swoich prac prześlij do 23.04.2020
Kształcenie słuchu
Lekcja 7
Otwórz książkę na str.37
Temat: Śpiewamy ćwiczenia z grupą ćwierćnuta z kropką ósemka.
W ćw.1 podpisz liczenie (miary taktu) pod pięciolinią (1i2i), następnie zaśpiewaj gamę C-dur w podanym rytmie (!)
W ćw.2 zaśpiewaj piosenkę pt. Młyn nazywając dźwięki literami (nie solmizacją)
zwracając uwagę na rytm (!) 
Potem otwórz książkę na str. 38( ćw 2D - Oda do radości)
Śledząc nuty na pięciolinii wysłuchaj utworu:
Odpowiedz na pytanie:
Jakie słowa z wysłuchanego utworu pasują do tego fragmentu zapisanej melodii?
Zapisz je w zeszycie. Wyjaśnij również, co oznacza określenie zapisane nad pięciolinią (Allegro)
Wykonaną pracę prześlij drogą mailową do 26.04.2020
Miłego słuchania 📢

Pozdrawiam Joanna Marcinowska

Kształcenie słuchu
Klasa I b c. 4
Lekcja 8
Kwinta czysta
Otwórz książkę na str.41
Zapoznaj się z wiadomościami w żółtej ramce o kwincie czystej.
Wykonaj ćw. 1 ABC i ćw. 2

Zdjęcie wykonanych ćwiczeń prześlij do 30.04.2020

Kształcenie słuchu

Lekcja 9

Kwarta czysta
Otwórz książkę na str. 42. Zapoznaj się z wiadomościami w żółtej ramce o kwarcie czystej - posiada 4 stopnie i 5 półtonów. Następnie zaśpiewaj ćw. 4 ABC i zaznacz wszystkie kwarty czyste w melodiach

A B i C. Zdjęcie wykonanej pracy prześlij do 07.05.2020

Kształcenie słuchu

Lekcja 10

Zapoznaj się z tematem "Tercje" (książka str.81)
Obejrzyj filmy:
Następnie w zeszycie nutowym samodzielnie zbuduj te interwały (2>;2;3>;3;4;5;)
Nie powtarzaj przykładów z filmów!

Zdjęcia swojej pracy prześlij do 10.05.2020

Kształcenie słuchu 12.05.2020

Lekcja 11

Utrwalamy tercje
Wykonaj ćw. 3,4,5\83 pamiętając że:
1) każda tercja to odległość trzech stopni
2) są dwie różne tercje
       tercja mała (3>)-odległość 1 całego tonu i jednego półtonu
       tercja wielka(3)-odległość 2 całych tonów
Zdjęcie wykonanych ćwiczeń prześlij do 14.05.2020
Nie zwlekaj z przesyłaniem ponieważ zbliża się czas wystawiania ocen.

Zostaw sobie czas na ewentualną poprawę.

Kształcenie słuchu 14.05.2020

Lekcja 12

Piosenka pt. „Była sobie żabka mała”

Otwórz książkę na str. 84 i włącz film:

https://www.youtube.com/watch?v=Hh0HFR9O5EA

Posłuchaj melodii granej na dzwonkach.

To jest melodia piosenki pt. „Była sobie żabka mała” zapisanej w książce u góry strony.

Naucz się śpiewać tę piosenkę. Gdy już będziesz umiał ją śpiewać spróbuj, słuchając melodii granej na dzwonkach, zapisać w książce brakujące dźwięki w miejscach zaznaczonych na pięciolinii szarym kolorem. Pamiętaj, że dźwięki mają też rytm (!)

Dasz radę? Spróbuj  i prześlij mi efekt swojej pracy (tj. zdjęcie zapisanej w książce melodii) do 17.05.2020

Kształcenie słuchu 19.05.2020

Lekcja 13

Trójdźwięk durowy i molowy
Zapoznaj się z wiadomościami  w książce na str.85. 
Następnie obejrzyj filmy o budowaniu trójdźwięków:

Żeby sprawdzić czy wszystko rozumiesz wykonaj čw 2 i 3/87 w książce i prześlij mi do 21.05.2020

Kształcenie słuchu 21.05.2020

Lekcja 14

Czas na nadrobienie zaległości.

Proszę o nadsyłanie zaległych prac.

Kształcenie słuchu 26.05.2020

Lekcja 15

Powtarzamy wiadomości
1) Przypomnij sobie budowę gamy durowej
1) Zapisz w zeszycie
  - gamę C-dur w metrum 2/4
  - gamę G-dur w metrum 3/4
3) Zaznacz w tych gamach półtony i stopnie gamy, na których znajdują się półtony
4) Zaznacz tetrachordy

Zdjęcie wykonanej pracy prześlij do 28.05.2020

Kształcenie słuchu 28.05.2020

Lekcja 16

Powtórzenie wiadomości cd.
1) Napisz czego dotyczy:
agogika
artykulacja
dynamika
2) Wyjaśnij oznaczenia muzyczne:
Lento
Allegro
Legato
Staccato
Crescendo

Diminuendo
Zdjęcie wykonanej pracy prześlij do 31.05.2020

Kształcenie słuchu 02.06.2020
Lekcja 17
Z okazji wczorajszego święta składam Wszystkim Dzieciom życzenia zdrowia, radości i sukcesów w nauce🤗
Wejdź na stronę www.dur-moll.pl w zakładkę: "Interwały na pięciolinii"
Zaznacz do rozpoznania poznane interwały (1;2>;2;3>;3.4.5.8) i wykonaj przynajmniej 20 przykładów .

Zdjęcia liczników prześlij do 04.06.2020

Kształcenie słuchu 04.06.2020

Lekcja 18
Muzyczny detektyw - książka str.96
Wykonaj polecenia oraz odpowiedz na pytania w ćw. 1 A i B.
Następnie zaśpiewaj obie melodie solmizacją i literami.

Zdjęcie wykonanej pracy prześlij do 07.06,2020

Kształcenie słuchu 09.06.2020

Lekcja 19

W związku z opóźnieniami w przesyłaniu przez niektórych uczniów prac proszę o uzupełnienie zaległości do dnia 12.06.2020, żebym mogła je sprawdzić przed wystawieniem ocen

Kształcenie słuchu 23.06.2020

Rozwiąż krzyżówkę ze str.133

Kształcenie słuchu 25.06.2020

Piosenka pt. Smutny fortepian
- wyklaszcz rytm piosenki
- zaśpiewaj literowo melodię
- naucz się słów
Przyjemnego śpiewania :)
Udanych wakacji!!!

 


Zespół Wokalny.
Proszę o przypomnienie sobie kanonu pt. "Zepsuty kran".
Poproszę też o indywidualne nagranie kanonu w dowolnym formacie dźwiękowym na mój e-mail.
Nagranie może być podstawą do wystawienia ocen.
W razie problemów z odtworzeniem pełnej treści kanonu mogę indywidualnie przesłać nuty.
Taką potrzebę proszę zgłosić drogą poczty elektronicznej.
Mój e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Hajduczenia 

 

W związku z wieloma pytaniami o nuty kanonu "Zepsuty kran" załączam je poniżej.

Po zapoznaniu się z materiałem proszę o przesyłanie indywidualnych nagrań na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Zespół Wokalny. 14. 05. 2020

Dziękuję tym, którzy przesłali już nagranie utworu.
Do tych, którzy jeszcze nie nagrali materiału apeluję o przesłanie materiału dźwiękowego, o który prosiłem.
Nuty znajdują się powyżej.
Nagranie będzie istotną składową oceny końcowej.

Przypominam mój e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.