kontakt list Górsk, ul. Szkolna 2; 87 -134 Zławieś Wielka  kontakt tel693 926 356  kontakt emailpsmgorsk@o2.pl
     

Aktualności

 Harmonogram zajęć z  gitary klasycznej z Panem Marcinem Chilińskim

10.05.2022 - sala 17
16:00 – Wiktor Rosół
16:30 - Leon Bogalecki
17:00 - Karolina Garska
17:30 - Aleksandra Wiśniewska
18:00 - Tadeusz Machnacki  
18:30 - Martynka Żuchowska
19:00 - Mikołaj Wójcik
Warsztaty gitarowe z Panem Marcinem Chilińskim mają charakter otwarty, zapraszamy pozostałych uczniów i rodziców do uczestniczenia w zajęciach.

 I GÓRSKI KONKURS FORTEPIANOWY

„ARTE DELLA MUSICA” EDYCJA 2022 ONLINE

Po wysłuchaniu występów uczestników w formie on-line dnia 12 kwietnia 2022r.  Jury Konkursowe pod przewodnictwem dr hab. Mariusza Klimsiaka przyznało następujące miejsca oraz wyróżnienia:

GRUPA I

I miejsce:  Alicja Palacz – SM I stopnia im. F. Chopina w Solcu Kujawskim

II miejsce: Marceli Kania – PSM I i II stopnia im. J. Zarębskiego w Inowrocławiu

III miejsce: Maria Budnicka – PSM I stopnia w Libiążu

Wyróżnienie: Adam Lewandowski - SM I stopnia im. F. Chopina w Solcu Kujawskim

                     Antonina Majewska – PSM I stopnia w Górsku

GRUPA II

I miejsce: Jan Kmieć – PSM I stopnia im. A. Tansmana w Łodzi

II miejsce: Matylda Sidor – ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej

III miejsce: Piotr Kopeć – SM I stopnia w Żębocinie

Wyróżnienie: Paweł Dworakowski-Nowicki – PSM I stopnia im. B. Zielińskiego w Wągrowcu

                      Marta Cupa - PSM I stopnia w Górsku

GRUPA IV

I miejsce: Zuzanna Sumińska -  SM I stopnia w Czernikowie

II miejsce: Magdalena Lisiak - SM I stopnia im. F. Chopina w Solcu Kujawskim

III miejsce: Nie przyznano

Wyróżnienie: Nie przyznano

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy laureatom i zapraszamy na kolejną edycję konkursu.


ukraina zbiorka


konk ksztalc sluchu plakat


plakat konkurs pianistyczny2


Zarządzenie dyrektora szkoły nr 24/2021/2022 w sprawie powrotu do nauczania stacjonarnego - treść zarządzenia


rekrutacja 2022 plakat


plakat 1 procent


W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 27 stycznia 2022r. do dnia 27 lutego 2022r. wprowadza się ograniczenie funkcjonowania Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku, które polegać będzie na realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które szczegółowo określa Regulamin nauczania hybrydowego.

Regulamin nauczania hybrydowego

Wniosek o nauczanie stacjonarne
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 2022r. wprowadza się ograniczenie funkcjonowania Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku, które polegać będzie na realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które szczegółowo określa Regulamin Nauczania na Odległość.

Regulamin nauczania zdalnego


plakat konkurs patriot


Plan zajęć na rok szkolny 2021/2022 - otwórz plan

Podział na klasy - dokument dostępny w szkole

Chór i zespoły - dokument dostępny w szkole


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się dnia 1 września 2021r.

w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku

 W związku z trwającym reżimem sanitarnym został ustalony następujący harmonogram:

  • dnia 1 września 2021r. o godzinie 17:00 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I -  VI cyklu sześcioletniego
  • dnia 1 września 2021r. o godzinie 17:45 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas I  -  IV cyklu czteroletniego

Rodziców i uczniów prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19  w budynku Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Uprzejmie prosimy żeby z dzieckiem przyszło jedno z rodziców bądź opiekunów.

zawijas

Zapraszamy do PSM w Górsku

Zobacz więcej filmówZgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej umieszczamy opracowane informacje dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci


Otwarcie nowych sal w naszej szkole - relacja OTOTORUŃ
Szatnia dla uczniów Szkoły Muzycznej - sala nr 46 (na parterze)
Przypominamy o OBOWIĄZKU zmiany obuwia przez dzieci na terenie szkoły
Za użyczone instrumenty rodzice uczniów są ZOBOWIĄZANI wnosić miesięczne opłaty w wysokości 20 zł na konto bankowe Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku. Numer rachunku:
17 9511 0000 0025 0447 2000 0010
W tytule przelewu wpisać: Nr umowy użyczenia, imię i nazwisko osoby użyczającej, opłacany miesiąc