^

logo

Zarządzenie nr 7/2020/2021 Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku z dnia 19 października 2020r. w sprawie wprowadzenia nauczania hybrydowego od dnia 19. 10. 2020r. i określającego je regulaminu.

Strona 1

Strona 2

Strona 3
 


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że od 19 października 2020 r. zajęcia grupowe tj. kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór, odbywać się będą w FORMIE ZDALNEJ!!! Zajęcia z  instrumentu oraz zespoły instrumentalne będą prowadzone bez zmian  w budynku szkoły!
Zajęcia zdalne będą prowadzone zgodnie z tygodniowym planem zajęć.
Szanowni Panstwo nauka dla klas I, II,III i IV CYKLU SZESCIOLETNIEGO oraz klasy I CYKLU CZTEROLETNIEGO bedzie odbywala sie jak do tej pory, tj. STACJONARNIE w budynku szkoly
Dyrektor szkoly

Aneta Wojciechowska


Plan zajęć na rok szkolny 2020/2021 - otwórz plan
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 - 01.09.2020 R. 
 
Brak oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego dla wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku.
UWAGA!!
Uczniowie i rodzice muszą mieć założoną  maseczkę będąc na korytarzach w budynku szkoły. Proszę o zabranie  ze sobą planów lekcji ze szkoły podstawowej oraz planu zajęć grupowych w szkole muzycznej.
Zapraszamy uczniów i rodziców na spotkania organizacyjne z nauczycielami instrumentu i przedmiotów grupowych, które odbędą się 01.09.2020 r. zgodnie z poniższym harmonogramem: 
Klasa 1 cykl 6-letni 
godzina 16:00 sala 19 - spotkanie w sprawie przedmiotów rytmika i kształcenie słuchu (Joanna Marcinowska)
godzina 17:00 - spotkanie z nauczycielem instrumentu
Klasa 2 cykl 6-letni
godzina 16:00 sala 16 - spotkanie w sprawie przedmiotów rytmika i kształcenie słuchu (Joanna Marcinowska)
godzina 17:00 - spotkanie z nauczycielem instrumentu
Klasa 3 cykl 6-letni 
godzina 16:20 sala 19 - spotkanie w sprawie przedmiotu rytmika (Joanna Marcinowska)
godzina 16:40 sala 16 - spotkanie w sprawie przedmiotu kształcenie słuchu (Szymon Stec)
godzina 17:00 - spotkanie z nauczycielem instrumentu
Klasa 4 cykl 6-letni 
godzina 16:00 sala 16 - spotkanie w sprawie przedmiotu audycje muzyczne ( Szymon Stec)
godzina 16:20 sala 9 - spotkanie w sprawie przedmiotu kształcenie słuchu (Aneta Wojciechowska)
godzina 17:00 - spotkanie z nauczycielem instrumentu
Klasa 5 cykl 6-letni 
godzina 16:00 sala 16 - spotkanie w sprawie przedmiotów audycje muzyczne i kształcenie słuchu (Szymon Stec)
godzina 17:00 - spotkanie z nauczycielem instrumentu
Klasa 6 cykl 6-letni 
godzina 16:40 sala 16 - spotkanie w sprawie przedmiotów audycje muzyczne i kształcenie słuchu (Szymon Stec)
godzina 17:00 - spotkanie z nauczycielem instrumentu
Klasa 1 cykl 4-letni 
godzina 16:40 sala 16 - spotkanie w sprawie przedmiotu kształcenie słuchu (Szymon Stec)
godzina 17:00 - spotkanie z nauczycielem instrumentu
Klasa 2 cykl 4-letni 
godzina 16:40 sala 19 - spotkanie w sprawie przedmiotów audycje muzyczne i kształcenie słuchu (Joanna Marcinowska)
godzina 17:00 - spotkanie z nauczycielem instrumentu
Klasa 3 cykl 4-letni 
godzina 16:00 sala 9 - spotkanie w sprawie przedmiotu kształcenie słuchu (Aneta Wojciechowska)
godzina 16:20 sala 16 - spotkanie w sprawie przedmiotu audycje muzyczne (Szymon Stec)
godzina 17:00 - spotkanie z nauczycielem instrumentu
Klasa 4 cykl 4-letni 
godzina 16:20 sala 16 - spotkanie w sprawie przedmiotu audycje muzyczne (Szymon Stec)
godzina 16:40 sala 9 - spotkanie w sprawie przedmiotu kształcenie słuchu (Aneta Wojciechowska)
godzina 17:00 - spotkanie z nauczycielem instrumentu
 
Spotkania z nauczycielami instrumentu.  

Imię i nazwisko nauczyciela

godzina

Sala

Maciej Olesiński (gitara)

17:00

9A

Robert Matusiak (fortepian)

17:00

Sala fortepianowa

Kamil Jagodziński (perkusja)

17:00

Sala perkusyjna

Anita Tubaja – Sobków (skrzypce)

17:00

8

Magdalena Miszewska-Zasadna (akordeon)

17:00

13

Mikołaj Konopka (trąbka)

17:00

1

Aleksandra Polak (fortepian)

17:00

2

Adam Skrętny (gitara)

17:00

20

Małgorzata Ciesielska (fortepian)

16:45

Sala fortepianowa

Magdalena Bal (saksofon)

17:00

15A

Anna Marczyńska (altówka)

17:00

6

Marcin Wojciechowski (klarnet)

17:00

9B

Kinga Bubel (wiolonczela)

17:00

3

Michał Hajduczenia (kontrabas)

17:00

14

Sławomir Kosiński (gitara)

17:00

21

Iwona Piotrowiak (flet)

03.09.2020r. godzina 17:00

2

 

Zgodnie z komunikatem MKiDN z dnia 25 maja 2020 r. informujemy, że z dniem 3 czerwca 2020 r. wznawiamy proces rekrutacji oraz ogłaszamy nowy termin rekrutacji do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku

Stosowne zaświadczenie lekarskie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r., § 11b ust. 7 i 8 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późniejszymi zmianami) należy dostarczyć do 25 września 2020 r. Niezłożenie w terminie zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Z uwagi na obowiązujące rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r. uległy zmianie warunki rekrutacji do wszystkich typów szkół. Badanie przydatności kandydatów do SM I st. będzie składało się tylko z indywidualnego badania uzdolnień muzycznych.

Badanie to odbędzie się w naszej szkole 9 czerwca od godziny 15:00. Każde dziecko przybywa w tym dniu na godzinę indywidualnie ustaloną z sekretariatem szkoły.
Zapraszamy do PSM w Górsku

Zobacz więcej filmówDrodzy Uczniowie oraz Rodzice
Jeżeli ktoś z Was nie zgłosił jeszcze uczestnictwa w tej formie nauczania, bardzo proszę o informacje, czy zamierza w niej uczestniczyć drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Jest to niezbędne, abym mogła zaplanować następne lekcje.
Do końca tygodnia czekam jeszcze na informację i nadsyłanie zaległych prac.
Uczniowie,  którzy nie wykonali jeszcze wszystkich zadań umieszczonych na stronie Szkoły oraz Ci, których  indywidualnie prosiłam o poprawę prac, również proszę o nadesłanie ich wszystkich do końca tygodnia (05.04.2020).
 

Dziękuję Joanna Marcinowska


Informacja dla Rodziców o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

I Informacje ogólne:

• Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku prowadzi zdalne nauczanie.

• Budynek szkoły jest zamknięty.

• Dyrektor szkoły pełni stały dyżur telefoniczny (607-983-576) od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-10.00, podczas którego rodzice, mogą się kontaktować w sprawach związanych z realizacją zdalnego nauczania i innych dotyczących szkoły.

• Sekretariat szkolny pełni zdalnie dyżur telefoniczny, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 (693-926-356).

• Informacje od dyrektora szkoły będą przekazywane poprzez stronę internetową szkoły lub telefonicznie.

• Dyrektor jest w stałym kontakcie z kierownikami sekcji i nauczycielami.

•Dokumentowanie prowadzonych zajęć odbywać się będzie poprzez przesyłanie raz w tygodniu na adres e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. raportów nauczycieli dotyczących postępów ucznia.

• Każda forma zajęć indywidualnych na odległość prowadzonych przez naszą szkołę zostanie ustalona z rodzicami. Sposób prowadzenia zajęć będzie zależny od możliwości technicznych, sytuacji domowej i zdrowotnej uczniów.

• O każdym problemie związanym z realizacją zadań rodzic/ uczeń informuje bezpośrednio nauczyciela przedmiotu/zajęć ogólnomuzycznych poprzez wiadomości e-mail, telefonicznie lub poprzez media społecznościowe. Jeśli nie ma kontaktu z nauczycielem, rodzic kontaktuje się z dyrektorem, który ustala dalszy sposób podstępowania.

 

II Instrument główny:

• Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, zgodnie ze swoim tygodniowym planem zajęć.

• zajęcia przeprowadzane będą w formie on-line, poprzez dostępne aplikacje np. Skype, Messenger, WhatsApp, inne komunikatory internetowe i telefony,

akompaniamenty będą nagrywane przez nauczycieli akompaniatorów w dostępnych aplikacjach w tempach dostosowanych do możliwości uczniów w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu głównego i przesyłane do nauczyciela lub ucznia.

 

III Przedmioty ogólnomuzyczne:

• Prowadzenie zajęć ogólnomuzycznych odbywać się będzie na odległość (ilość zajęć zgodna z przydziałem zajęć dla każdego ucznia). Materiały do zajęć ogólnomuzycznych są umieszczane na stronie szkoły pod adresem www.zsgorsk.pl/muzyczna w zakładce materiały do lekcji.

• Nauczyciel wskazuje treści potrzebne do zrealizowania na danej godzinie lekcyjnej, linki do ciekawych stron internetowych, dodatkowe materiały stanowiące załącznik do tej wiadomości, adekwatnych do możliwości ucznia, uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne.

• Na zajęciach ogólnomuzycznych weryfikacja realizacji zadań następuje na podstawie prac przesyłanych do nauczycieli. Nauczyciele przesyłają pisemne informacje zwrotne dotyczące poprawności realizacji zadań domowych. Prace mogą być oceniane.

 

IV Świetlica

• Świetlica szkoły pozostaje w  gotowości do pracy, nauczyciele przygotowują materiały przydatne do pracy w świetlicy, są do dyspozycji dyrektora i wykonują dodatkowe zadania zdalne powierzone przez dyrektora.

• Pani Anna Górzyńska-Pazdyga, n-l świetlicy i koordynator do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Górsku w ramach swojej pracy oferuje wsparcie psychologiczne dla rodziców i uczniów w rozmowie telefonicznej, w sytuacjach kryzysowych. Kontakt zostanie udostępniony po wcześniejszym ustaleniu z sekretariatem.

 


Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej umieszczamy opracowane informacje dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci

 


Otwarcie nowych sal w naszej szkole - relacja OTOTORUŃ
Szatnia dla uczniów Szkoły Muzycznej - sala nr 46 (na parterze)
Przypominamy o OBOWIĄZKU zmiany obuwia przez dzieci na terenie szkoły
Za użyczone instrumenty rodzice uczniów są ZOBOWIĄZANI wnosić miesięczne opłaty w wysokości 20 zł na konto bankowe Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku. Numer rachunku:
17 9511 0000 0025 0447 2000 0010
W tytule przelewu wpisać: Nr umowy użyczenia, imię i nazwisko osoby użyczającej, opłacany miesiąc

 

Copyright © 2020 Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku