^

logo

 

Dzięki dotacji

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2015 zakupiliśmy instrumenty


Dzięki dotacji

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2014 zakupiliśmy instrumenty


Zajęcia z Panią Anetą Wojciechowską są odwołane w dniach od 17.09 do 19.09.2018r
Zajęcia z Panem Maciejem Olesińskim są odwołane w dniach od 17.09 do 19.09.2018r.
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku ogłasza nabór na stanowisko sekretarza szkoły.
Otwarcie nowych sal w naszej szkole - relacja OTOTORUŃ
Uwaga zmiana planu klasy I c. 4
Skład zespołów instrumentalnych 2018/2019
Zajęcia ogólnomuzyczne dla uczniów (kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, zespół wokalny, chór)
 rozpoczną się od 10 września 2018 r.
W tym tygodniu zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na zajęcia organizacyjne wg harmonogramu pierwszych spotkań.


KONCERT Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Zaproszenie na koncert gitarowy - szczegóły
Szatnia dla uczniów Szkoły Muzycznej - sala nr 46 (na parterze)
Przypominamy o OBOWIĄZKU zmiany obuwia przez dzieci na terenie szkoły
Za użyczone instrumenty rodzice uczniów są ZOBOWIĄZANI wnosić miesięczne opłaty w wysokości 20 zł na konto bankowe Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku. Numer rachunku:
19 9511 0000 0025 0365 2000 0020
W tytule przelewu wpisać: Nr umowy użyczenia, imię i nazwisko osoby użyczającej, opłacany miesiąc

 

Copyright © 2018 Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku