^

logo

 

Dzięki dotacji

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2015 zakupiliśmy instrumenty


Dzięki dotacji

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2014 zakupiliśmy instrumenty


W dniu 16 października 2018r. o godz. 16: 00 odbędzie się Koncert Patriotyczny w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Wojskowej pod batutą kpt. Krzysztofa Żeleśkiewicza w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku w związku z tym zajęcia w tym dniu będą odwołane. Obecność na koncercie obowiązkowa.


Otwarcie nowych sal w naszej szkole - relacja OTOTORUŃ
Uwaga zmiana planu klasy I c. 4
Skład zespołów instrumentalnych 2018/2019
Szatnia dla uczniów Szkoły Muzycznej - sala nr 46 (na parterze)
Przypominamy o OBOWIĄZKU zmiany obuwia przez dzieci na terenie szkoły
Za użyczone instrumenty rodzice uczniów są ZOBOWIĄZANI wnosić miesięczne opłaty w wysokości 20 zł na konto bankowe Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku. Numer rachunku:
19 9511 0000 0025 0365 2000 0020
W tytule przelewu wpisać: Nr umowy użyczenia, imię i nazwisko osoby użyczającej, opłacany miesiąc

 

Copyright © 2018 Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku