kontakt list Górsk, ul. Szkolna 2; 87 -134 Zławieś Wielka  kontakt tel693 926 356  kontakt emailpsmgorsk@o2.pl
     

Aktualności

 

rekrutacja2023 2

 


SPOTKANIA ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI
 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia odbędzie się 01.09.2022r. o godzinie 16:30 w sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Górsku.  

Zapraszamy do PSM w Górsku

Zobacz więcej filmówZgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej umieszczamy opracowane informacje dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci


Otwarcie nowych sal w naszej szkole - relacja OTOTORUŃ
 
Przypominamy o OBOWIĄZKU zmiany obuwia przez dzieci na terenie szkoły
Za użyczone instrumenty rodzice uczniów są ZOBOWIĄZANI wnosić miesięczne opłaty w wysokości 20 zł na konto bankowe Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku. Numer rachunku:
17 9511 0000 0025 0447 2000 0010
W tytule przelewu wpisać: Nr umowy użyczenia, imię i nazwisko osoby użyczającej, opłacany miesiąc