17 września 1985 roku przy Szkole Podstawowej w Górsku powstało Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne (SKKT) Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego (PTTK).

Założycielem i propagatorem SKKT nr 32 był nauczyciel geografii pan Henryk Siwoszek. Zaszczepił swoim wychowankom miłość do wędrówki, chęć poznawania bliższych i dalszych miejscowości. Po wieloletniej działalności pana Siwoszka dorobek koła i zapalonych turystów przejęły pani Beata Szczepańska i Anna Zaradzka. Obecnie opiekunkami są pani Małgorzata Czułkowska i Anna Zaradzka.

Jedną z form działalności koła jest organizowanie szkolnych rajdów pieszych - Rajd Topienia Marzanny i Rajd Pieczonego Ziemniaka. Od kilku lat  w naszej szkole odbywają  się wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno–Krajoznawczego PTTK.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat koło uczestniczyło i zorganizowało 105 imprez turystycznych takich jak: zloty, rajdy, wycieczki autokarowe i rowerowe, prelekcje i inne formy turystyczne. Członkowie koła zdobyli odznaki turystyczne:

7-milowe buty – 2 srebrne , 6 złotych

Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza- 13

Odznaka Ziemi Chełmińskiej- 21

Regionalna Odznaka Krajoznawcza - 74 brązowe, 74 srebrne, 74 złote

Odznaka Turystyki Pieszej - 48 popularnych, 28 brązowych

Odznaka Imprez na Orientację - 17 popularnych, 6 brązowych

 

Do wakacji pozostało:
Dni
Godzin
Minut
Sekund