Konkurs polonistyczny

Regulamin konkursu z języka polskiego

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I - III gimnazjum.
2. Konkurs jest indywidualny, dotyczy wiedzy z języka polskiego, kulturoznawstwa, filozofii.
3. Co miesiąc zostanie ogłoszony na gazetce i na stronie szkoły (www.zsgorsk.pl) zestaw pytań, na które należy udzielić samodzielnie pisemnych odpowiedzi. Można korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, jednak odpowiedzi muszą być indywidualnie opracowane przez uczestnika konkursu. Jakiekolwiek próby niesamodzielnej pracy spowodują wykluczenie z konkursu.
4. Rozwiązania, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, należy składać w ustalonym terminie u nauczycielki j. polskiego, K. Strzałkowskiej-Aranin.
5. Za poprawne rozwiązanie każdego zestawu zadań będzie można uzyskać 15 punktów.
6. Konkurs będzie trwał 8 miesięcy - od października do maja.
7. W czerwcu odbędzie się etap finałowy, podczas którego uczniowie rozwiążą test sprawdzający zdobyte podczas konkursu wiadomości.
8. Uczestnik może uzyskać ocenę końcoworoczną o stopień wyższą.
9. Na najlepszych uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


Pytania na marzec


Termin składania prac: 28 marca 2018r.

1.   Wymień polskich laureatów literackiej Nagrody Nobla.

2.   Czy Bolesław Prus spotkał się kiedykolwiek ze Stefanem Żeromskim?

3.   Skąd się wzięły nazwy rzek w języku polskim?

4.   Jak w literaturze nazywa się motyw wędrówki bohatera po zaświatach? Podaj przykłady.

5.   Wyjaśnij znaczenie słowa misterium. Podaj jego genezę i przykłady.

 

 

Do wakacji jeszcze:Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player