Mistrz Powtórek Chemicznych

Od listopada do marca roku szkolnego 2016/2017 odbywał się międzyszkolny konkurs dla uczniów klas trzecich „Mistrz powtórek chemicznych”.

Wyniki konkursu są następujące:

MIĘDZYSZKOLNYM MISTRZEM POWTÓREK CHEMICZNYCH ZOSTAŁA

DARIA TRZPIL Z KLASY IIIB

SZKOŁĄ MISTRZÓW POWTÓREK ZOSTAŁO

GIMNAZJUM W ZŁEJWSI WIELKIEJ

GRATULUJĘ WYGRANEJ I ŻYCZĘ DALSZYCH SUKCESÓW W NAUCE

organizator konkursu Anna Kosobucka


Mistrzem powtórek chemicznych w Gimnazjum w Górsku została:

DARIA TRZPIL Z KLASY IIIB
(uzyskując 90% punktów)

Uczniowie, którzy przekroczyli próg 80% punktów to:

Jakub Łotysz 3a

Bartosz Babiarz 3b

Maciej Drewiński 3b


W maju roku szkolnego 2016/2017 odbył się konkurs „Bilansowanie na zawołanie” dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum. Wyniki konkursu są następujące:

I miejsce:  Bartłomiej Broda klasa IIIB i Angelika Wojciechowska klasa IIB

II miejsce: Jakub Łotysz IIIA

III miejsce: Bartosz Babiarz IIIB

IV miejsce: Agata Paczkowska IIA

Wszystkim uczestnikom gratuluję  i życzę dalszych sukcesów nie tylko chemicznych

Anna Kosobucka


1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku oraz Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Złejwsi Wielkiej .

2. Konkurs jest indywidualny, dotyczy wiedzy z chemii.

3. W kwietniu przed uczniami klas trzecich finał – egzamin gimnazjalny, podczas którego uczniowie wykorzystają nabytą i utrwaloną w trakcie konkursu wiedzę.

4. Raz w miesiącu na początku lekcji chemii uczniowie klas trzecich otrzymają zestaw pytań powtórkowych (dotyczących zagadnień chemicznych z klasy 1, 2 oraz dotychczasowego materiału klasy 3), na rozwiązanie których będzie 10 minut.

5. Rozwiązania, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, zostaną zebrane przez nauczycielkę.

6. Za poprawne rozwiązanie każdego zadania będzie można uzyskać 1 do 2 punktów (zgodnie z opisem umieszczonym w teście).

7. Konkurs będzie trwał 5 miesięcy - od listopada do kwietnia.

8. Uczniowie którzy uzyskają 80% prawidłowych odpowiedzi (w obrębie szkoły macierzystej), mogą uzyskać ocenę końcoworoczną o stopień wyższą. Uczniowie którzy uzyskają 50% prawidłowych odpowiedzi otrzymają ocenę celującą z aktywności.

9. Uczeń, który uzyska największą liczbę punktów uzyska tytuł „Mistrza powtórek”.

10.Szkoła, której uczniowie uzyskają największy procent prawidłowych odpowiedzi, otrzyma tytuł „Szkoła Mistrzów Powtórek Chemicznych”.

11. Na najlepszych uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe.

Anna Kosobucka

Do wakacji jeszcze:Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player