Informacje dla uczniów i rodziców dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

WYTYCZNE SANITARNE - przeprowadzanie egzaminów

1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu:

W terminie głównym

język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00;

matematyka – 26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00.

język angielski – 27 maja 2021r. (czwartek) –godz.9:00.

W terminie dodatkowym

język polski – 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00;

matematyka – 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9:00;

język angielski – 18czerwca 2021 r. (piątek) –godz. 9:00.

2. Czas trwania poszczególnych części egzaminu, w tym przedłużenie czasu trwania w przypadku dostosowania warunków:

j. polski – 120 min. (czas wydłużony – do 180 min);

matematyka – 100 min. (czas wydłużony – 150 min);

język angielski – 90 min. (czas wydłużony – 135 min.).

3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty:

Termin ogłoszenia wyników egzaminu: 2 lipca  2021

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: 8 lipca 2021

Termin wydania zdającym wyników, zaświadczeń i informacji: 9 lipca 2021

 

Organizacja egzaminów ósmoklasisty 2020/2021

25 – 27 maja 2021r.

8.00 – rozpoczęcie pracy przez przewodniczących i członków zespołów nadzorujących

do 8.30  stawienie się uczniów klasy 8a i 8b  w szkole (bez rodziców – nie zostaną wpuszczeni do budynku szkoły)

Kurs autobusu:

DOWÓZ: godz. 7.30  trasa B+A+C

ODWÓZ: po zakończeniu egzaminu

Uwaga!

Uczeń musi mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, np. ważny dowód osobisty, legitymację szkolną,…

Przewodniczący i członek zespołu nadzorującego czekają od godz. 8.20 na wskazanych do danej klasy uczniów.

Uczniowie po zmierzeniu temperatury, po dezynfekcji rąk i w maseczkach wpuszczani będą przez pracownika szkoły głównym wejściem, zostawiają w worku ewentualne niepotrzebne rzeczy (np. telefony), idą do wskazanej klasy, zajmują miejsce i czekają na rozpoczęcie egzaminu.

Uczeń może mieć ze sobą małą (do 0,5 litra) butelkę wody niegazowanej(!). Każdy uczeń zobowiązany jest mieć ze sobą po 2 szt. czarnego długopisu na każdy dzień, a ponadto w drugi dzień egzaminów, tj. z matematyki, każdy uczeń musi mieć ze sobą linijkę (nie ekierkę i nie kątomierz). Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

O godz. 8:45 wszyscy przewodniczący zespołów wraz z 1 uczniem stanowiącym reprezentację klas 8, stawiają się w sali nr 4, gdzie nastąpi przekazanie materiałów egzaminacyjnych.

O godz. 9.00 nastąpi rozdanie arkuszy uczniom przez zespoły nadzorujące.

Uczniowie i zespół nadzorujący mogą zdjąć maseczki w momencie rozpoczęcia egzaminu (po zakodowaniu prac).

Pozostałe wytyczne na dany dzień egzaminu zostaną przekazane przez przewodniczących zespołu.

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu znajdują się na stronie:

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Informacje_o_egzaminie/2021/2021-04-19_E8_Informacja.pdf

Aktualizacja 11 05 2021