Konkurs najładniejsza zakładka do ksiązki

REGULAMIN

 

1. Organizator: Biblioteka SP w Górsku

2. Cele konkursu:

 • zainteresowanie dzieci książką,
 • rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
 • kształtowanie poczucia estetyki.
 • rozbudzanie świadomości poszanowania książek.

3. Warunki udziału w konkursie:

 • uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-4,
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie prac w bibliotece szkolnej,
 • prace powinny mieć postać zakładki do książki,
 • zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej, (wydzieranka, witraż, wycinanka, formowanie ze sznurka, collage),
 • do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane,
 • praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem z podaniem klasy

4. Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • estetyka wykonania pracy,
 • samodzielność wykonania.

5. Terminy: 11.01.2022 rok

Zapraszamy!

Marzanna Bieńkowska

Maciej Siudowski