^

logo

 

Dzięki dotacji

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2015 zakupiliśmy instrumenty


Dzięki dotacji

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2014 zakupiliśmy instrumenty


Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego odbędzie się  22 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w Centrum Edukacji Młodzieży w  Górsku.
Dnia 21 czerwca 2018 r. (czwartek) w ramach zajęć w tym dniu zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Muzycznej na projekcję bajki muzycznej,
    pt. „Coco”, która odbędzie się w godz. 16:30-18:00 w sali nr 15.
W dniu 20 czerwca 2018 r. (środa) od godz. 17.00 wszystkie zajęcia dydaktyczne są odwołane.
W dniach 15 czerwca 2018 r. (piątek) i 19 czerwca (wtorek) wszystkie zajęcia dydaktyczne są odwołane
W dniach 12.06-20.06.2018 r. zajęcia z Panem Błażejem Kwiatkowskim zostały odwołane
W dniach 14.06.2018 r. (czwartek) i 18.06.2018 r. (poniedziałek) zajęcia  z Panią Iwoną Piotrowiak zostały odwołane
Koncert z okazji Dnia Matki


KONCERT Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Zaproszenie na koncert gitarowy - szczegóły
Lista akompaniamentów
Pani Dyrektor Agnieszka Witki przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków: wtorki godz. 14:00 - 15:30 i piątki w godz. 16.00-18.00 w Sekretariacie Szkoły Muzycznej (11A)
Szatnia dla uczniów Szkoły Muzycznej - sala nr 46 (na parterze)
Przypominamy o OBOWIĄZKU zmiany obuwia przez dzieci na terenie szkoły
Za użyczone instrumenty rodzice uczniów są ZOBOWIĄZANI wnosić miesięczne opłaty w wysokości 15 zł na konto bankowe Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku. Numer rachunku:
19 9511 0000 0025 0365 2000 0020
W tytule przelewu wpisać: Nr umowy użyczenia, imię i nazwisko osoby użyczającej, opłacany miesiąc

 

Copyright © 2018 Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku