Konkurs polonistyczny

Regulamin konkursu z języka polskiego

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I - III gimnazjum.
2. Konkurs jest indywidualny, dotyczy wiedzy z języka polskiego, kulturoznawstwa, filozofii.
3. Co miesiąc zostanie ogłoszony na gazetce i na stronie szkoły (www.zsgorsk.pl) zestaw pytań, na które należy udzielić samodzielnie pisemnych odpowiedzi. Można korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji, jednak odpowiedzi muszą być indywidualnie opracowane przez uczestnika konkursu. Jakiekolwiek próby niesamodzielnej pracy spowodują wykluczenie z konkursu.
4. Rozwiązania, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, należy składać w ustalonym terminie u nauczycielki j. polskiego, K. Strzałkowskiej-Aranin.
5. Za poprawne rozwiązanie każdego zestawu zadań będzie można uzyskać 15 punktów.
6. Konkurs będzie trwał 8 miesięcy - od października do maja.
7. W czerwcu odbędzie się etap finałowy, podczas którego uczniowie rozwiążą test sprawdzający zdobyte podczas konkursu wiadomości.
8. Uczestnik może uzyskać ocenę końcoworoczną o stopień wyższą.
9. Na najlepszych uczestników konkursu czekają nagrody rzeczowe.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


Pytania na styczeń

Termin składania prac: 30 stycznia 2018r.

1. Co oznacza słowo karnawał?

2. Skąd wywodzi się i co oznacza nazwa styczeń?

3. Jak w różnych regionach świata celebruje się powitanie nowego roku?

4. Wymień wszystkie cechy dystynktywne systemu fonologicznego języka polskiego.

5. Opowiedz o zjawisku palatalizacji prasłowiańskich.

 

 

Do wakacji jeszcze

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player